Eş durumu taleplerinin reddi davaları Ankara’da görülecek

  |   Kategori: Hukuk / Mevzuat

ANKARA- Danıştay Beşinci Dairesi, eş durumu ataması talebinde bulunan laboratuar teknisyeninin talebinin reddine ilişkin işlemin iptali davasının Ankara’da görülmesi gerektiğine hükmetti. Bir Devlet Hastanesinde laboratuar teknisyeni olan laborantın, bir başka ildeki Devlet Hastanesinde çalışan eşinin yanın atanma talebi reddedilince laboratuar teknisyeni tarafından iptal davası açıldı. Dava sonucunda laborantın istemi kabul edildi. Ancak temyiz incelemesini yapan Danıştay Beşinci Dairesi, kararın yanlış mahkemede verildiğini, davanın aslında Ankara’da açılması gerektiğini ifade ederek hükmü bozdu.

Danıştay gerekçesinde, İdari Yargılama Usulünde yer alan, kamu görevlilerinin atanması ile ilgili davalarda yetkili mahkemenin, kamu görevlilerinin eski görev yeri idare mahkemesinin olacağı hükmünün atanma talebinin reddi işlemlerinde uygulanamayacağı görüşüne yer verdi.

İlgili Aramalar: eş durumu davaları, eş durumu dava sonuçları, es durumu tayin talebi reddine dava acilabilir mi, eş durumu tayi̇n talebi̇ni̇n reddi̇ i̇şlemi̇ni̇n i̇ptali̇, Eş durumunda 3yıllığa dava, es durumundan acilan idari dava sonuçları, tayin talebinin reddine iliskin iptal davasi

 
 
 
 
 
 
 
x

Medikal Akademi'yi

Sosyal Platformlarda Takip Edin