Adli Tıp İhtisas Kurulları’nın çalışma usulü ile ilgili bir değerlendirme

Yazan Uzm. Dr. Atiye Bortluoğlu
24 Ekim 2017 |   Kategori: Hukuk / Mevzuat, Sağlık Gündemi Print

Adli Tıp Kurumu, esas olarak adalet işlerinde bilirkişilik görevi yapmak ve adli tıp uzmanlığı eğitimi vermek üzere Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak kurulmuştur. Adli Tıp Kurumu’nda 6 İhtisas Kurulu bulunmaktadır. Yeni düzenleme ile 2 İhtisas Kurulu daha oluşturulmuştur. Ancak bu yeni Kurullar henüz faaliyetine başlamamıştır. İhtisas kurullarında bir başkan ve adli tıp uzmanı iki üye ile çeşitli uzmanlık disiplinlerinden uzman üyeler bulunmaktadır. Bu üyelerin nitelikleri Adli Tıp Kurumu Kanunu’nda gösterilmiştir. Örneğin Birinci İhtisas Kurulu’nda bir tıbbi patoloji, bir iç hastalıkları, bir kardiyoloji, bir genel cerrahi, bir beyin ve sinir cerrahisi, bir anesteziyoloji ve reanimasyon, bir kadın hastalıkları ve doğum ile bir de çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı bulunur. Kurulların tüm üyeleri Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır.

Adli Tıp İhtisas Kurulları’nın çalışma usulü de Adli Tıp Kurumu Kanunu’nda gösterilmiştir. Bu yazımızda bu kurulların çalışma usulleri hakkında bilgi vermek istiyoruz. Adli Tıp İhtisas Kurulları, kurul başkanının başkanlığında işin niteliğine göre en az dört üye ile toplanır. Üyelerden birinin mazeretinin bulunması veya yokluğu halinde ise noksanlık diğer kurullardan alınan üye ile tamamlanmaktadır.

Bazen kurula gelen olay niteliği itibari ile belli bir alanın uzmanının bulunmasını gerektirebilir. Bu durumda, incelenecek ve görüş bildirilecek konu ilgili uzman üye hazır bulunmadıkça müzakere edilemez. Yani, toplantı yeter sayısına ulaşılmış olsa bile, ilgili uzmanın görüşü alınmadan karar alınamaz. Örneğin Birinci İhtisas Kurulu’na gelen olay, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık alanı ile ilişkiliyse bu durumda bütün üyeler hazırda olsa bile kadın hastalıkları ve doğum uzmanı üye toplantıya katılmadıkça bahse konu olay müzakere edilemez.

Adli Tıp İhtisas Kurulları inceledikleri konularla ilgili olarak kendi kurulunda bulunmayan, Adli Tıp Kurumu’ndaki diğer kurul veya dairelerde bulunan uzmanların davet edilmesine karar verebilir. Uzman kişiler, o olayla ilgili toplantıya katılır ve oy kullanır.

Kurullarda kararların oybirliği ile verilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Bir diğer deyişle kararlar oy çokluğu ile alınabilmektedir. Burada toplantıya katılan üye sayısına göre oyların eşitliği söz konusu olabilir. Bu durumda başkanın bulunduğu taraf oy çokluğunu sağlamış sayılır. Muhalefette kalan üyeler ise görüşlerini ayrıca şerh düşerek bildirir.

Adli Tıp İhtisas Kurulları kararını vermeden önce, gerek duyarsa incelediği konu ile ilgili bulunan evrakın onanmış örneklerini ilgili mahkemeden ya da sağlık kurumu veya idari merciden isteyebilir. Ancak böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Bu husus Kurul’un takdirine bırakılmıştır. Yine İhtisas Kurulu, olayla ilişkili belgelerin aslı üzerinde inceleme yapması zorunlu olduğunda bunları da ilgili merci ve makamlardan talep edebilir.

İhtisas kurulları hem dosya üzerinden hem de ilgili kişinin gerektiğinde muayeneye çağrılması ile karar verebilir. Bu husus da olayın türü, niteliği veya konusuna göre İhtisas Kurulu’nun takdirine bırakılmıştır.

Adli tıp ihtisas kurulları tetkik edeceği konularla ilgili olarak Adli Tıp Kurumu’nda bulunmayan tıp ve diğer uzmanlık dallarında Adli Tıp Kurumu dışından uzmanların bilirkişi olarak davet edilmesine karar verebilir. Uzman kişiler oy hakları olmamakla beraber görüşlerini bir raporla Adli Tıp İhtisas Kurulu Başkanlığı’na bildirir.
Uzm. Dr. Atiye Börtlüoğlu

YAZIYI PAYLAŞ


YORUMUNUZ VAR MI?

avatar
Araç çubuğuna atla