Ağrı kesici ve antibiyotikler anafilaksiye neden olup ölüm riski yaratabilir

>