Aile Hekimliği Uygulaması’ndan vaz mı geçiliyor?

2 Ağustos 2012   |    22 Aralık 2013   |   Kategori: Arşiv Print


Aile Hekimleri Dernekleri tarafından yapılan açıklamada yeni getirilen ek nöbet ve yükümlülüklerin Aile Hekimiliği sistemini sekteye uğratacağı belirtildi. Açıklamada “Hekim başına 3600 hastanın düştüğü bir sistemde görev yapan aile hekimlerine, yeni kanun ile getirilen farklı kurumlarda da nöbet tutma görevi, vatandaşın ücretsiz birinci basamak sağlık hizmeti almasını imkansız hale getirecek” denilirken bu durumun sistemi işlemez hale getireceği vurgusu yapıldı. Konuyla ilgili yapılan basın açıklamasında konuşan Adıyaman Aile Hekimleri Derneği Yön. Kur. Bşk. Dr. Murtaza Baykan, dernek adına şu görüşleri dile getirdi:

“Aile hekimliği uygulamasına geçildiği 2005 yılından bugüne, birinci basamaktaki tüm sağlık göstergeleri olumlu yönde ve oldukça yüksek oranda gelişme kaydetmiştir. Bebek ve anne ölümleri azalmış, aşılama oranları gelişmiş ülkelerdeki seviyeleri aşmıştır. Aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının büyük azmi ile sağlık hizmet kalitesi ve hasta memnuniyeti artmıştır.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF)’nun her türlü uyarı ve girişimlerde bulunmasına rağmen 12/07/2012 gün ve 28351 sayılı resmi gazetede yayınlanan yeni kanunla, aile sağlığı merkezlerimizde ve köylerde verdiğimiz hizmetlerimizi aksatacak şekilde, hastane acillerinde, 112 acillerde, dispanserlerde, ağız ve diş sağlığı merkezlerinde görevlendirilmesinin önü açılmıştır.

Bu uygulama ile aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının, hastalarından uzaklaştırılarak başka kurumlarda görevlendirilmeleri, aile hekimliği uygulamasına indirilen en ağır darbedir. Bu kanunla beraber aile hekimleri, yerel idarecilerin keyfine göre mesaileri sonrasında acillerde nöbet tutmaya zorlanacak, nöbet çıkışında ve ara vermeksizin, ertesi gün yorgun ve tükenmiş bir halde mesaisine devam edecektir. Bunun sonucunda kendisine kayıtlı nüfusa vereceği hizmet aksayacak, kaliteli ve sağlıklı bir hizmet veremeyecek, hata oranları artacaktır. Bu düzenleme ile aile hekimliği uygulamasından geri dönüş başlayacak, bugüne kadar verilen bütün emekler hızla yok olacak ve Sağlık Bakanlığımızın haklı olarak ve övünerek söylediği bu sevindirici tablo ortadan kalkacaktır.

AHEF UYARIYOR !
Eğer Aile Hekiminizi bulamazsanız ! Acillerde nöbette…
Eğer Aile hekiminiz yorgun, uykusuzsa ! Nöbetten çıkmıştır…
Bebeğinizin aşısı aksadı ! Aile sağlığı çalışanı acilde nöbette…

Aile sağlığı uygulamasında aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının görev yeri aile sağlığı merkezleridir. Bizler burada vermiş olduğumuz hizmetlerle birinci basamağın kalitesini yükselttik. Başka kurum ve kuruluşlarının yapmış oldukları yönetimsel ve organizasyon hataların sonucu ortaya çıkan bu tablonun düzeltilmesi, aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının görevi değildir.  Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu olarak aile hekimliği uygulamasının temel yapısına aykırı olarak uygulamayı yok etmeye yönelik bu düzenlemeye karşı olduğumuzu belirtiyor, yetkililerin bu yanlışlığı ortadan kaldıracak girişimleri bir an önce yapmalarını istiyoruz.”

Dr. Murtaza Baykan Adıyaman Aile Hekimleri Derneği Yön.Kur.Bşk.

YAZIYI PAYLAŞ


YORUMUNUZ VAR MI?

avatar
Araç çubuğuna atla