ATO Anketi: Şiddet gören hekimlerin oranı %44

2 Mart 2012   |    22 Şubat 2014   |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri Print


Antalya Tabip Odası tarafından 300 yakın hekimle yapılan hekimlerin eğilimlerini değerlendirme anketi önemli veriler sunuyor. Anketin sonuçlarına göre hekimlerin %74.73’ü hükümetin sağlık politikalarını başarısız buluyorlar ve gelecek 5 yıllık süreçte durumun daha kötüye gideceğini düşünenlerin oranı %82.3. Öte yandan hekimlerin % 51.7′ si sağlıkta özelleşmeye karşı olduğunu belirtiyor. Hekimlerin % 60’ı birinci basamakta dönüşümün temeli olan aile hekimliği sistemini aksaklıkların düzelmesi koşuluyla olumlu buluyor. Anket verilerine göre hekimlerin %72’si son 5 yılda gereksiz işlem arttığını belirtirken aynı dönemde hasta ve yakınlarından şiddet görenler hekimlerin oranı %44 olarak saptanıyor.

Antalya Tabip Odası’ndan anketle ilgili yapılan açıklama şöyle:
Antalya Tabip Odası, ‘Hekim eğilimlerini değerlendirme anketi’

Son grev eylemliliğinden sonra üyemiz hekimlerin eğilimlerini değerlendirmek, hekim sorunlarının çözümünde gerçekçi ve bilimsel yaklaşımında bulunabilmek amacı ile anket düzenledi. Anket üyelerimizin yaklaşık % 10′ u olan 300 hekime uygulandı. Uygulama odamız çalışanlarınca ve yüz yüze yapıldı.

Anket sonuçları ön değerlendirilmesi:
Antalya’ da çalışan hekimlerin % 55′ i 20 yıl üstü ,%36.6′ sı ise 10-20 yıl arası çalışmış hekimlerden oluşuyor. 5 yıldan az çalışmış hekimlerin oranı ise % 1,6. Antalya hekimlerinin büyük çoğunluğu orta yaş ve üstü hekimlerden oluşmakta. Hekimlerin %74.73’ü Hükümetin sağlık politikalarını başarısız buluyorlar. Sağlıkta dönüşümü başarılı bulanların oranı ise %15.6. Kararsızlar % 9.60′ ta kalmış.

Sağlıkta dönüşüm gerçekte bir özelleştirme programı. Hekimlerin sağlıkta özelleşmeye tavırları ne? Sağlık tamamen özelleştirilmeli diyen %9.12 ile şu an uygulanan sistem bazı düzenlemelerle sürmeli diyen %39.29’luk kesim birleştirildiğinde hekimlerin % 48.3 ‘ü sistemin sürmesinden yana. Geri kalan % 51.7’ si özelleşmeye karşı. Kararsızlar dağıtıldığında % 80 ‘i uygulanan sağlık politikalarını başarısız bulan hekimlerin yaklaşık % 30 ‘u dönüşüm politikasını kavrayamamış görülüyor.

Gelecekte gerçekleşecek politikalar konusunda ise yaklaşık % 74 sağlık alanının özelleşeceğini hatta çöküş yaşayacağını öngörüyor. Hekimlerin % 13’ü sosyo-ekonomik ve mesleki durumunu iyi olarak değerlendirirken % 55’i durumunu sürdürülebilir görüyor.% 30.36 sı kötü ve çok kötü görmekte. Halen hekimlerin % 68 ‘i durumunu kabul etmekte ve sürdürülebilir görmekte. Ancak gelecek 5 yıllık süreçte durumun kötü ve çok kötü olacağını düşünenler %82.3.

Hekimler ne yapmalı? Grev ve uzun süreli iş yavaşlatma eylemleri isteyenler %14.1 de kalırken % 32.9 ‘u bakanlıkta lobi oluşturma hükümeti ikna etmek gibi yumuşak, uzlaşmacı çizgide ve sistem içi çözümlere taraftarlar.% 45.3 hekim ise sendikal ve siyasal mücadeleden yana.

Tabip odalarının eylemliliğini açıkça yanlış bulan ve bu nedenle katılmayanlar yaklaşık %10. Eylemlilikleri açıkça destekleyenler ve aktif katılanlar ise  %15.2.  Eylemlilikleri başarısız bulduğu halde destekleyenler %36.52. Destekledikleri halde baskılar nedeniyle katılamayanlar ise % 20.

Hekimlerin son yılda gündemini dolduran ve hareketlenmelerinin temelini oluşturan tam gün yasasına yaklaşımları nasıl?
Ücret ve sosyal haklarının hekime yakışır olması, emekliliğe yansıması şartı ile % 50.8′ i tamamen tam günden yana. % 20.7′ si tam gün çalışma ile beraber üniversitelerde özel ameliyat ve özel muayenenin olmasını istiyor. Eski sisteme dönmeyi yani kamu ve özel çalışmanın olmasını isteyenlerin oranı %28.5.

Hekimlerin % 63′ ü son beş yılda sağlıkta aşırı şiddet, hasta ve yakınlarının saldırısı ve açılan tazminat davalarının artması ve dava açılımının kolaylaştırılması gibi nedenlerle riskli vakalara girmez yada bu vakalardan çeşitli yollarla kaçınır ve ”defansif tıp ” uygularken, % 47 si ise eskisi gibi çalışmakta. Son beş yılda hasta ve yakınlarından şiddet görenler %44.

Sağlıkta dönüşüm gereksiz tetkik, gereksiz ameliyat ve tedaviyi arttırdı mı?
Hekimlere göre son 5 yılda gereksiz işlem arttı diyenler %72,85. Sağlıkta uygulayıcı konumunda en üst basamakta yer alan hekimlerin bu işlem artışını zorunluluk, irade dışı işlem gördükleri açık. Bu oranlara karşın hekimlerin %36 sı sağlık harcamalarının artmasını savunuyor. Sağlık harcamaları fazla azaltılmalı diyenler %9.86 da kalmış.

Birinci basamakta dönüşümün temeli olan aile hekimliği sistemi % 60 oranında bazı aksaklıkların düzelmesi ile olumlu görülmekte. Aile hekimliği ile pratisyen hekimlerin daha iyi konuma geldiğini düşünenlerin oranı %52.32 olurken %47.67 bu fikirde değil.

Antalya Tabip odası yönetimimiz bu anket ve sonunda görülen eğilimleri dikkate alarak yeni dönemde yeni yaklaşımlar arayışında olacak ve ciddi çalışma tarzı değişikliği yoluna gidecektir.

YAZIYI PAYLAŞ


YORUMUNUZ VAR MI?

avatar
Araç çubuğuna atla