Metastatik Melanomda umut vaat eden yeni tedavi seçeneği

14 Şubat 2018 |   Kategori: Farmasötik / İlaçlar, Onkoloji Print

Pierre Fabre İlaç ve Array BioPharma, yeni ’de yaptıkları ortak açıklamada BRAF-mutant melanoma hastalarıyla yapılan önemli Faz 3 COLUMBUS araştırmasının sonuçlarını duyurdu. Bu araştırma sonuçlarına göre günlük 450 mg encorafenib ile günde iki kez 45 mg binimetinib birlikte kullanımıyla (COMBO450) yapılan tedavi, günlük 960 mg vemurafenib ile yapılan tedaviye kıyasla ölüm riskini azalttığı ortaya çıktı. Ortalama genel sağkalım; vemurafenib monoterapisi ile tedavi edilen hastalar için 16,9 aya kıyasla, COMBO450 ile tedavi edilen hastalar için 33,6 ay olarak gerçekleşti.

Harvard Tıp Fakültesi Massachusetts Genel Hastane Kanser Merkezi Termeer Hedefe Yönelik Tedavi Merkezi Direktörü ve Tıp Profesörü Dr. Keith T. Flaherty konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı: ’’Bu veriler, encorafenib ile binimetinib birlikte kullanımının kombinasyonunun ileri evre BRAF-mutant melanoma hastaları için anlamlı yeni bir tedavi seçeneği potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir”

Daha önce bildirildiği gibi, encorafenib ve binimetinib kombinasyonu genel olarak iyi tolere edilmiştir. Kombinasyonu alan hastaların %5’inden fazlasında ortaya çıkan 3’üncü ve 4’üncü derecedeki advers olaylar (AO’lar); karaciğer enzimi olan gamma-glutamil transferazda artış (GGT) (%9), kas enzimi olan kan kreatinin fosfokinazında artış (CK) (%7) ve hipertansiyon (%6) olmuştur. COLUMBUS Bölüm 1’in tam güvenlilik sonuçları Melanoma Araştırma Derneği 2016 Yıllık Kongresi’nde sunuldu.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), BRAF-mutant, ileri evre, ameliyat edilemeyen veya metastatik melanoma hastalarının tedavisinde encorafenib ve binimetinib birlikte kullanımını desteklemeye yönelik Yeni İlaç Uygulamalarını incelemeye devam etmektedir. Ayrıca, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve İsviçre İlaç Ajansı (Swissmedic) ve Avustralya Terapötik Mallar İdaresi (TGA) encorafenib ve binimetinib için Ruhsatlandırma Başvurularını incelemektedir. COLUMBUS araştırmasını hakkında ayrıntılı bir güncelleme yakında yapılacak bir tıbbi kongrede sunulacak.

COLUMBUS Hakkında

COLUMBUS araştırması (NCT01909453) bir iki bölümlü, uluslararası, randomize, açık etiketli Faz 3 araştırmadır ve encorafenib ve binimetinib kombinasyonunun etkililiğini ve güvenliğini vemurafenib ve encorafenib monoterapisine kıyasla yerel olarak ileri, çıkarılamayan veya BRAFV600 mutasyonlu metastatik melanomalı 921 hastada değerlendirmektedir. Önceden immünoterapiye izin verilmiştir. Araştırmaya Kuzey Amerika, Avrupa, Güney Amerika, Afrika, Asya ve Avustralya çapında 200’den fazla merkez katılmıştır. Hastalar iki bölümde randomize edilmiştir.

  • Bölüm 1’de 577 hasta COMBO450, ENCO 300 veya sadece vemurafenib 960 mg alacak şekilde 1:1:1 olarak randomize edilmiştir. Kombinasyon kolundaki encorafenib dozu tek madde maksimum tolere edilen doz olan 300 mg’dan %50 fazladır. Binimetinib ile kombine edilmesiyle ortaya çıkan iyileştirilmiş tolerabilite sayesinde daha yüksek encorafenib dozu mümkün olmuştur. COLUMBUS araştırmasının temel sonlanım noktası COMBO450 kolu ile vemurafenib arasında medyan ilerlemesiz sağkalım (mPFS) karşılaştırması yapmaktı. mPFS, bir Kör Bağımsız Merkez İncelemesi (BICR) tarafından gerçekleştirilen bir tümör değerlendirmesine (RECIST versiyon 1.1 kriterleri) dayanarak belirlenir. İkincil sonlanım noktaları arasında ENCO300 mPFS’si ile COMBO450 kolununkini karşılaştırmak ve COMBO450 kolunun OS’sini tek başına vemurafenib’ninkiyle karşılaştırmak bulunmaktadır. COLUMBUS araştırması Bölüm 1’in daha önce Melanoma Araştırma Derneği 2016 Yıllık Kongresinde sunulan sonuçları, COMBO450’nin BRAF-mutant melanoma hastalarında medyan ilerlemesiz sağkalımı (mPFS) iki katından fazla artırdığını, sadece vemurafenib ile gözlenen 7,3 aya kısala 14,9 aylık mPFS elde edildiğini ortaya koydu [HR 0,54, (%95 CI 0,41-0,71, P<0,001)]. COMBO450 ile ENCO300’ün mPFS’lerinin karşılaştırıldığı ikinci karşılaştırmada, ENCO300 9,6 aylık mPFS ortaya koydu [HR 0,75, (%95 CI 0,56-1,00, p=0,051)].
  • Bölüm 2’de 344 hasta 300 mg encorafenib artı 45 mg binimetinib (COMBO300) veya ENCO 300 alacak şekilde 3:1 randomize edildi. Bölüm 2 encorafenib ve binimetinib kombinasyonuna binimetinib’in katkısını değerlendirmeye yardımcı olacak ek veri sunacak şekilde tasarlandı.

Bölüm 1’de COMBO450 kolu ile ENCO 300 kolu arasındaki mPFS karşılaştırması şeklindeki ikinci sonlanım noktası istatistiksel anlamlılık elde etmediği için planlanan OS analizi tanımlayıcı niteliktedir.

YAZIYI PAYLAŞ


YORUMUNUZ VAR MI?

avatar
Araç çubuğuna atla