Danıştay: Üniversitelerin ek koşulları için YÖK onayı şart!

Yazan Dr. Erkin Göçmen
2 Kasım 2017   |    13 Kasım 2017   |   Kategori: Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları Print

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, üniversitelerin, doçentlik kadrosuna yapılacak atamalar için ek koşul belirleyebileceğine ancak  bunun için Yükseköğretim Kurulunun onayının  alınması gerektiğine ilişkin yerel mahkeme ısrar kararını  hukuka uygun bularak onadı. Karar bu konuda en yüksek idari yargı merciince verilmiş olması yönüyle önem taşıyor. Daha önce Danıştay Sekizinci Dairesi tarafından verilen bir kararda ek koşulların o bilim alanı için genel nitelikteki koşullar olarak anlaşılması gerektiğine bu itibarla, yardımcı doçent, doçent ve profesör kadrolarına yapılacak atamalar için 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulların dışında, üniversitelerin senatoları tarafından belirlenen ve kanunda  yer almayan genel ve objektif nitelikteki ek kriterler için Yükseköğretim Kurulunun onayının alınmasının zorunlu olduğuna karar verilmişti.

Yine  Danıştay Sekizinci Dairesi, üniversiteler tarafından ilan edilen bir kadro için, ihtiyaç ve hizmet gerekleri göz önünde bulundurularak getirilen özel ve ilan edilen kadroya özgü, spesifik koşulların ise, Yükseköğretim Kurulunun onayına tabi olmadığına, kadro ilanına karşı açılacak davalarda, ilanda yer alan koşulların; objektif ve denetlenebilir, kişileri tanımlar nitelikte olup olmadığı, ihtiyaç ve hizmet gerekleri amacıyla getirilip getirilmediği yönlerinden hukuka uygunluk denetiminin idare mahkemelerince yapılacağına karar vermişti.

Danıştay, erektil disfonksiyon ve PE deneyimli ürolog ilanını iptal etti

Ancak Sekizinci Daire Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalına  alınacak doçent  için “alerji ve immünoloji konularında çalışmış olmak”  koşulunun, ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda getirilebilecek özel ve ilan edilen kadroya özgü, spesifik bir koşul olduğundan bahisle  Yükseköğretim Kurulunun onayına tabi olmadığı yönünde hüküm kurmuştu.

Bu hususta yerel mahkeme ile Danıştay Sekizinci Dairesi kararı arasında uyuşmazlık çıkmış ve yerel mahkeme kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun önüne gelmişti.  Yerel mahkemenin ısrar kararını değerlendiren Yüksek Mahkeme verilen kararı usul ve hukuka uygun bularak onadı.

Yerel mahkeme kararında Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalına  alınacak doçent için getirilen   “alerji ve immünoloji konularında çalışmış olmak”  koşulunu YÖK onayına tabi olması gereken bir ek koşul olarak değerlendirildiğinden bu karardan sonra benzeri ek koşulların YÖK onayı alınmadan yayınlanması halinde iptali söz konusu olacak.
click-iconİletişim için: bilgi@erkingocmen.av.tr
Av. Erkin Göçmen’i Twitter’da takip etmek için tıklayın >
Av. Erkin Göçmen’i Facebook’ta takip etmek için tıklayın >

YÖK, hangi şehirler için viagra uzmanı arıyor?

YAZIYI PAYLAŞ


YORUMUNUZ VAR MI?

avatar
Araç çubuğuna atla