Dr. Keçelioğlu’nun “Taksirli Suçun Dogmatiği” eseri üzerine

Yazan Dr. Erkin Göçmen
16 Aralık 2016   |    18 Aralık 2016   |   Kategori: Hukuk / Mevzuat, Üye Yazıları Print

hukuk-yargi-karar-mahkeme-dava-cezaModern ceza hukukunun en önemli ilkelerinden birisi “kusursuz suç ve ceza olmaz” ilkesidir. Ortada kusur yoksa işlenen fiilin niteliği ve sonucu ne olursa olsun, fail cezalandırılmaz. Ceza hukukunda kusur kast ve taksir olmak üzere iki ana başlık altında işlenmektedir. Türk Ceza Kanununa göre kural olarak suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde cezalandırılır. Yani kanunda açıkça taksirli davranışın cezalandırılacağı belirtilmemişse bu davranış cezalandırılmaz.

Taksir, basit taksir ve bilinçli taksir olmak üzere iki çeşittir. Basit taksir, eylemi gerçekleştiren şahsın kendi kişisel bilgisi ve yetenekleri ölçüsünde üzerine düşen özen yükümlülüğüne uygun davranışı gerçekleştirmemesi, bu davranışın neticesini öngörebilecek durumda olmasına rağmen öngörmemesi olarak tanımlanmıştır. Failin, bu neticenin ortaya çıkmasını muhtemel görmesine karşın, sonucun meydana gelmeyeceğine güvendiği durumlar bilinçli taksir olarak tanımlanmaktadır.

Bilinçli taksir basit taksire göre Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre daha ağır cezalandırılmaktadır. (Keçelioğlu, Elvan; Taksirli Suçun Dogmatiği, Turhan Kitabevi Yayınları, s. 215-216, Ankara 2015)

Yeni YÖK yasasında bilimsel yayınlarla ilgili düzenlemeler ve ‘intihal’ cezası

Taksirli davranış hekimlik mesleğinde son derece önemlidir. Zira hekimlik mesleğinin icrasına ilişkin ceza davaları büyük ölçüde taksirli suçtan dolayı açılmaktadır. Bu bakımdan taksirli suç kavramının ve ceza hukukundaki uygulamasının bilinmesinde yarar bulunmaktadır. Ancak ülkemizde, maalesef, meslekten olmayan kişilerin de okuyup anlayabileceği şekilde hazırlanmış popüler hukuk kitapları yazılmamaktadır.

Bu noktada Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Elvan Keçelioğlu’nun Turhan Kitabevi Yayınları arasında çıkan “Taksirli Suçun Dogmatiği” isimli kitabı esasen bir bilimsel-kuramsal bir eser olmakla birlikte, gerek konunun işlenişi gerekse dil ve üslup açısından hukukçu olmayan kişilerin de taksirli suç kavramının anlaşılmasında önemli bir boşluğu doldurmaktadır.

Nitekim yazar da eserine yazdığı önsözde bu noktayı bildirmiş ve bu hususta şu cümleleri ifade etmiş: “Konunun soyutluğunu ortadan kaldırmak ve dogmatik anlayışın problem çözmedeki faydalarını göstermek üzere mümkün olduğunca çok Türk, Alman ve Avusturya mahkeme kararlarına yer verilmiş, somut örnekler üzerinden konu analiz edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın bütününde bu şekilde yabancı doktrin ve mahkeme kararları ele alındığından, konuyu daha rahat anlaşılır ve algılanır kılmak amacıyla sade bir dil ve bilimsel yapı oluşturulmaya çalışılmıştır.”

Öğretim üyelerinin ceza soruşturması usulünde değişiklik yapıldı

Taksirli suçun öğrenilmesi ve anlaşılmasında, sadece hukukçular için değil başka bilimsel disiplinlerde eğitim almış kişiler için de çok değerli bir kaynak olan bu eseri hekim meslektaşlarımız ve okuyucularımız için de salık veriyoruz.

click-iconİletişim için: bilgi@erkingocmen.av.tr

. Av. Erkin Göçmen’i Twitter’da takip etmek için tıklayın >

. Av. Erkin Göçmen’i Facebook’ta takip etmek için tıklayın >

kecelioglu-taksir

YAZIYI PAYLAŞ


YORUMUNUZ VAR MI?

avatar
Araç çubuğuna atla