ESC-KY 2016 Kılavuzu, algoritmalarda ne tür değişiklikler getirdi

>