İnsan beyni ile solucan beyni arasında önemli benzerlikler saptandı

>