Kalp pilleri yaş sınırından bağımsız herkese takılabilir

>