Kanserin tedavisine harcanan kaynağın %4’ü ile vakalar %30 azaltılabilir

>