Karaciğer kanseri vakalarının en az %60’ının nedeni viral hepatitler!

>