Hukuk / Mevzuat


Muayenehane standartları yeniden belirlendi

Sağlık Bakanlığı yayınladığı genelgeyle muayenehane başvuru dosyalarının bakanlığa gönderilme uygulamasına son verdi. İşlemler artık sağlık müdürlüklerinde yapılacak. Genelgede ayrıca muayenehane standartlarına ilişkin yeni kurallar getirildi.


SGK, sözleşmesiz hastaneleri tekrar uyardı!

SGK yayımladığı bir duyuru ile kendisi ile sözleşmesi bulunmayan özel hastaneleri acil hastaların tedavi giderleri hakkında uyardı. Uyarıda, Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu hakkındaki Başbakanlık Genelgesine uyulması hususu bir kez daha hatırlatıldı.


Dört seanstan fazla diyaliz faturası ödenmeyecek

SGK özel diyaliz merkezlerini zora sokacak yeni bir uygulama başlattı. Buna göre, diyaliz merkezlerinde bir hemodiyaliz cihazında bir günde dört seanstan fazla uygulama yapılamayacak aksi halde tedavi bedeli ödenmeyecek.


Danıştay 11. Dairesi yanlışlığı düzeltti

Sağlık personeli Fatma Bal, yıllar süren hukuk mücadelesini kazandı. Danıştay 11. Dairesi, Bal’ın, SSK hastanelerinde çalıştığı dönemde hak ettiği ek ödemeleri, zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle red eden yerel mahkemenin kararını kanun yararına bozdu.


Son haliyle ‘Tam Gün’ düzenlemesi ne getiriyor?

Bakanlar Kurulu’nun çıkardığı 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Memurları Kanunu’ndaki belirsizlik giderildi. Sağlık Bakanlığı hastanelerinde yarı zamanlı çalışma sona erdi. Öğretim üyelerine üniversitede hasta bakmamak şartıyla serbest çalışma hakkı tanındı.


Uzman hekimler tıp merkezlerinde hemen göreve başlayabilecek

Sağlık Bakanlığı tarafından yeni yayınlanan yönetmeliğe göre, tıp merkezlerinde uzman hekimlerin işten ayrılması ve yerlerine yeni bir hekim alınması durumunda, çalışma belgesinin sağlık müdürlüğünce verilmesi zorunluluğu kaldırıldı.


Sağlık Bakanlığı, girişimsel işlem puanlarını değiştirdi

Sağlık Bakanlığı girişimsel işlemler listesinde değişiklik yaptı. Değiştirilen liste ile, görev yapan personelin ek ödeme tutarlarının belirleyen net performans puanının tespiti amacıyla hekimler tarafından yapılan girişimsel işlemlerin puanları belirleniyordu.


resmi_gazete

Yeni yönetmelik, firmalarla hekimlerin arasını açacak

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlülüğe giren yeni tıbbi ürünler yönetmeliği pek çok alanda kısıtlama getiriyor. Yönetmelikle ilaçların hekimlere tanıtımı ve tıbbi kongrelerle ilgili yeni düzenlemeler yapıldı. Düzenlemeyle ilaç firmalarının kongrelere desteği kısıtlanıyor.


aile_hekimi_mahkeme_karar

Aile hekimliğinde geçici görevlendirme iptal edildi

Türk Sağlık-Sen’in açtığı davayı inceleyen Kayseri 2. İdare Mahkemesi, toplum sağlığı merkezine atanan laborantın, geçici görevlendirildiği yerde ‘görevi dışında iş yapmasını’ uygun bulmadı. ‘Görevlendirmenin şartlarının oluşmadığına’ hükmeden mahkeme, işlemi iptal etti.


Uzmanlık tasarısı yasalaştı: Yeni uzmanlık süreleri

Uzmanlık derneklerinin tepkilerine rağmen TBMM Genel Kurulu’na gönderilen ve tıpta uzmanlık sürelerini yeniden belirleyen kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre, acil tıp’ta uzmanlık eğitim süresi 5 yıldan 4 yıla indirilirken ‘genetik hastalıklar’ uzmanlık dalı oldu.


Kamuda çalışan hekimlere muayene yasağı iptal edildi

Danıştay 5. Dairesi, ‘Tam Gün Yasası’ ile getirilen ‘Kamuda çalışan hekimlerin muayenehane açamayacağı’na ilişkin hükmü iptal etti. Böylece kamuda çalışan hekimlere muayenehane yasağı kalktı. Ancak aynı anda özel sağlık kuruluşlarında çalışmaları mümkün olmayacak.


Hasta hakları yönetmeliği, hekimi defansif tıbba yöneltiyor

Hastayı koruma adına yapılan hasta hakları düzenlemeleri, hekimleri giderek daha fazla defansif tıbba yöneltiyor. Yeni düzenlemelerle hastasından giderek daha fazla çekinen hekim, risk almaktan kaçıyor. Sonuçta zarar gören yine hasta oluyor.


Muayenehane değil tıp merkezi!

Bakanlığın istediği yeni kriterler muayenehaneleri zorlayacak. Sağlık Bakanlığı getirdiği yönetmelik ile muayenehane standartlarını değiştirdi. Yeni uygulamaya göre bir muayenehanede aranan fiziki özellikler neredeyse tıp merkezleri ile aynı oldu. Uygulama hakkında sağlık hukuku uzmanı, hukukçu-hekim Dr. Erkin Göçmen’le konuştuk.


İşyeri hekimliğinde yeni sisteme geçiliyor

Toplum sağlığı merkezleri işyeri hekimliği yapacak. Sağlık Bakanlığı, Tam Gün Yasası’nın döner sermayeli kuruluşların işyeri hekimliği hizmeti sunmasına olanak tanıyan hükmünü hayata geçirmeye hazırlanıyor. Uygulamanın sonbaharda başlaması bekleniyor. Dr. Erkin Göçmen konuyu hekimler için değerlendirdi.


‘Acil Genelgesi’ yenilendi!

Başbakanlık, 2008 yılında çıkardığı ‘Acil Genelgesi’ni revize etti. Buna göre bütün özel veya kamu sağlık kuruluşlarında hastanın ödeme gücünün bulunup bulunmadığı sorgulanmaksızın gerekli müdahale yapılacak. Ödeme gücü olmayanların hizmet bedeli sosyal yardımlaşma vakfı tarafından karşılanacak. Konu hakkında hukukçu-hekim Dr. Erkin Göçmen ile görüştük.


afid_engin_guner

Yeni SUT Taslağı diyabet hastalarını zor durumda bırakabilir

SGK tarafından yayınlanan SUT taslağında yeni nesil diyabet ilaçlarını hastalara sadece endokrinoloji uzmanlarının yazabileceğinin belirtilmesi tepkilere yol açtı. AİFD Başkan Yrd. Engin Güner konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Tebliğ bu haliyle uygulamaya konulduğu takdirde endokrinoloji uzmanı bulunmayan 45 ilde hastalar ve yakınları ilaç yazdırmak için başka illere gitmek zorunda kalacak.”


 
 
 
 
 
Araç çubuğuna atla