Wellcare
Wellcare

Üye Yazıları


Periampüller bölge tümörleri tanı ve tedavisi

Periampuller kanserler tüm GİS kanserlerinin % 5’ini oluşturur. 5 yıllık ortalama survi % 1-10. Pankreas kanseri GİS Ca.ların % 2/si. Pankreatik periampuller kanser rezektabilitesi daha düşük olduğu için periamp.kanserlerin % 80-90’ı pankreas kanseri kabul edilebilir.


Cerrahi sarılıklar tanı ve tedavisi

Bilirubin eritrosit yıkım ürünüdür. Eritrosit kütlesinin % 1’i hergün RES ve dalakta yıkılır. 1 gr Hb yıkılmasıyla 34 mg bilirubin açığa çıkar. İndirekt bilirubin suda çözünmeyen unkonjuge bilirubin, direkt bilirubin ise suda çözünebilen konjuge bilirubindir.


Akut karın tanı ve tedavisi

Akut karın, travma dışı nedenlerle ortaya çıkan, başlangıcı yeni olan, karın ağrısı yakınmasının ön planda olduğu, acil tedavi gerektirebilecek hastalık tablolarının genel adıdır. Ani başlayan karın ağrısı ile karakterize, travma dışı gelişen patolojilerin tümüne denir.


Organik beyin sendromları tanı ve tedavileri

Organik beyin sendromları tipleri arasında demans, deliryum, amnestik sendrom, genel tıbbi duruma bağlı katatonik bozukluk, genel tıbbi duruma bağlı kişilik değişikliği gibi hastalıklar bulunur.


Uyku bozuklukları tedavisi

Uyku bozukluklarının nedenleri ve tedavisi; Uyurgezerlik bozukluğu, uyku terörü bozukluğu, kabus bozukluğu, parasomnialar, sirkadiyen ritim uyku bozukluğu, solunumla ilişkili uyku bozuklukları, hipersomnialar, dissomnialar…


Akut apandisit tanı ve tedavisi

Akut apandisit tanı ve tedavisi, Akut apandisit sık rastlanan acil bir hastalık olup diğer klinik sendromlarla çok karışır ve tanıdaki gecikme belirgin morbidite artışı getirir.


Üriner Sistem Enfeksiyonları tanı ve tedavisi

Üriner Sistem Enfeksiyonları’nda, hastanede yatma süresi arttıkça risk artıyor. Diyabetiklerde β-hemolitik streptokok, kateterli hastalarda ise daha çok S.epidermitis etkendir.


Duygudurum bozuklukları belirti ve sonuçları

Depresyonun sonuçları, depresyonun belirtileri, nörovejetatif depresyonun belirtiler, depresyonda intihar olasılığı, hangi belirtiler intihar işareti sayılır gibi konularda kapsamlı bilgi.


Tetanoz tanı ve tedavisi

Tetanoz, gram (+), hareketli, aneorob, sporlu bir bakteri olan clostridium tetani‘nin salgıladığı ekzotoksine bağlı akut gelişen bir infeksiyondur. Yaralanmayla doku arasına girerek yerleşen C. tetani’nin yapmış olduğu infeksiyon sonucunda oluşan spesifik bir nörotoksikozdur.


 
 
 
 
 
 
 
Araç çubuğuna atla