Kekemelik sonrasında ortaya çıkan konuşma bozuklukları kronikleşebilir

>