Kök hücre ve rejeneratif tıbbın tedavideki yeri hızla artıyor mu?

>