1. Uluslararası Türk Kolorektal Cerrahi Kongresi, 18. Türk Kolon Ve Rektum Cerrahisi Kongresi Ve 11. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi

Tarih: 30 Kas 2021 -04 Ara 2021
Lokasyon: Susesi Otel ve Kongre Merkezi - Antalya
Şehir: Antalya


Sevgili Arkadaşlar,
2020 hepimiz için çok zor yıl oldu… COVID-19 salgını tüm hayatımızı olumsuz etkiledi. Biz sağlık çalışanları; hekimler, hemşireler hep birlikte büyük mücadele verdik, veriyoruz. Bütün dileğimiz COVID-19 salgınını geride bırakmak ve yüz yüze görüşüp, kucaklaşmak imkanı bulabildiğimiz bir kongreyi 2021’de yapabilmek.

“1. ULUSLARARASI TÜRK KOLOREKTAL CERRAHİ KONGRESİ, XVIII. TÜRK KOLON VE REKTUM CERRAHİSİ KONGRESİ ve XI. KOLOREKTAL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ”‘ni 30 Kasım – 4 Aralık 2021 tarihlerinde Antalya’da Susesi Kongre Merkezi’nde düzenleyeceğiz.

Kongreyi ilk defa uluslararası nitelikte, iki dilli düzenliyoruz. Düzenleme kurulunda yurtdışından çok değerli bilim insanları yer alarak önemli katkılarda bulundular. Umarız salgın bu çabamızı engellemez. Bildirileri yazılı kabul edip uluslararası bir derginin kongre ek sayısı olarak yayınlatma niyetimiz var.

Kursları, video oturumları, 2 salonda paralel devam edecek ana oturumları ve çok sayıda bildiri sunumu ile eşsiz bir kongre olacağını umuyoruz.

Bu kongrede sosyal programa da özel bir önem verdik. Sizi bir araya getirecek güzel sürprizlerimiz olacak.

On birincisi düzenlenecek olan Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi geçmişte olduğu gibi bu sefer de çok yararlı ve başarılı olacaktır.

COVID-19 salgını mücadelesini el ele başarı ile yürüten tüm sevgili cerrah ve hemşire dostlarımız ile kongrede görüşmek dileği ile saygı ve sevgilerimi sunarım.

Prof. Dr. Cem Terzi
XVIII. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi Başkanı

Araç çubuğuna atla