13. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi

Tarih: 16 Nis 2014 -19 Nis 2014
Lokasyon: Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi - Diyarbakır
Şehir: Diyarbakır


diyarbakır

Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneğinin Değerli Üyeleri
Sevgili Meslektaşlarım,

Onüçüncü Ulusal Kongremiz 16-19 Nisan tarihleri arasında Diyarbakır Dicle Üniversitesi Kongre Merkezinde yapılacaktır. Ülkemizin bu tarih dolu cennet köşesinde buluşmak üzere hepinizi davet ediyoruz.

Kongrelerimizin yüksek bilimsel standartlarının yanı sıra canlı sosyal etkinliklerle bu yıl baharı karşılayacağımız ve unutulmaz günler yaşayacağımız bir kongre olacağına inanıyoruz.

Bu yıl yan dal uzmanlık öğrencilerimizin isteklerine paralel ilginç ve verimli kurslarımız, eğitim ağırlıklı oturumlar program akışı içine yerleştirilecektir.

Kongre programımız özellikle pediatrik kardiyoloji ve kalp cerrahisindeki en yeni gelişmeler ve teknikler üzerine yoğunlaşacak, bu konularda ülkemizde ve dünyada tanınmış konusunda uzman konuşmacılar tarafından sunulacaktır. Bu kapsamda yabancı konuşmacı sayımızın da oldukça yüksek olacağını umuyoruz.

Bu kongrede özellikle sözlü sunumlara ağırlık verilecek, yoğun emeklerle gerçekleştirilen çalışmalara özel önem verilecek ve sunumlar ayrı küçük salonlarda değil ana salonda çok sayıda katılımcının izleyeceği değerler haline getirilecektir. Sözlü sunumu değerli bulunan ilk iki çalışmacıya para ödülü verilecektir.

Kongrelerimizin artık gelenekselleşen ödülleri; kurs birincisi ödülü, poster ve sözlü sunum birinciliği ve ikinciliği ödülü, pulmoner hipertansiyon araştırma teşvik ödülü bu yıl da verilecektir.

Güncelleme ve olgu odaklı oturumlar genç meslektaşlarımızın bilgilerini arttıracağı, deneyimli meslektaşlarımızın bilgilerini paylaşacağı panel ve “workshop”lar olarak planlanacaktır.

Her yıldan farklı olarak yeterlilik sınavına verdiğimiz önemi gösterme adına, birinci olacak kişiye yurt dışında bilgi ve görgüsünü artırması için 5.000 TL destek ödülü verilecektir. Yeterlilik sınav belgesinin akademisyen alımı ve doçentlik sınavlarında kullanılması ortak görüşünün zamanla daha ciddi olacağını düşünerek, bu sınavın keyifli hale getirilmesi için böyle bir yolun faydalı olacağını düşünüyoruz.

Kongre katılımının en iyi olması konusundaki hassasiyetimizin gereği kongreye katılım için firma bulamayan asistan arkadaşlarımız için gerekli destek verilecektir.

Her yıl bir öncekinden daha fazla katılımla zenginleşen ve çeşitlenen, bilimsel standardı yükselen kongremizin sosyal programı da bu çerçevede oldukça zengin olacak, Diyarbakır ve Mardin gezileriyle desteklenecektir. Pediyatrik kardiyologları, pediyatrik cerrahları, yoğun bakımcıları, pediyatrik anestezistleri, pediatristleri, hemşireleri ve ilgi duyan herkesi unutulmayacağına inandığımız 13. Ulusal Kongremizde görmek istiyor ve siz değerli meslektaşlarımızın katkı ve katılımını bekliyoruz.

Nisan’da Diyarbakır’da buluşmak dileği ile sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

 

Düzenleme Kurulu Adına
Başkan

Prof. Dr. Nazmi Narin

 

16 Nisan 2014, Çarşamba
SALON A
13:00 – 19:35 PEDİATRİK KARDİYAK YOĞUN BAKIM KURSU
13:00 – 14:20 Yoğun Bakım Ünitesinde Temel Prensipler
Başkanlar: Zübeyir Kılıç, Nurettin Ünal
13:00 – 13:20 Kardiyak Yoğun Bakım Ünitesi Standartları Ender Ödemiş
13:20 – 13:40 Sedasyon ve Analjezi Prensipleri Pınar Zeyneloğlu
13:40 – 14:00 Kardiyopulmoner Canlandırma Tanıl Kendirli
14:00 – 14:20 Tartışma
14:20 – 14:30 Kahve Molası
14:30 – 15:50 Doğuştan Kalp Hastalıklarında Pre-Postoperatif Bakım
Başkanlar: Kemal Baysal, Gayaz Akçurin
14:30 – 14:50 Sol-Sağ Şantlı Lezyonlar Ali Baykan
14:50 – 15:10 Sol Ventrikül Çıkım Yolu Obstrüksiyonları Ergun Çil
15:10 – 15:30 Sağ Ventrikül Çıkım Yolu Obstrüksiyonları (Fallot, IVS-PA/PS) Arda Saygılı
15:30 – 15:50 Tartışma
15:50 – 16:00 Kahve Molası
16:00 – 17:20 Doğuştan Kalp Hastalıklarında Pre-Postoperatif Bakım
Başkanlar: Birsen Uçar, Nurgül Yurtseven
16:00 – 16:20 Fonksiyonel Tek Ventrikül Naci Öner
16:20 – 16:40 Büyük Arter Transpozisyonu Mustafa Kır
16:40 – 17:00 Erken Postoperatif Aritmiler Canan Ayabakan
17:00 – 17:20 Tartışma
17:20 – 17:30 Kahve Molası
17:30 – 18:30 Dekompanse Kalp Yetmezliği
Başkanlar: Kürşad Tokel, Mehmet Kervancıoğlu
17:30 – 17:50 Düşük Kardiyak Debi Sendromu Utku Arman Örün
17:50 – 18:10 Kritik Yenidoğana Yaklaşım Timur Meşe
18:10 – 18:30 Mekanik Destek Yöntemleri Benan Bayrakcı
18.00 – 18:10 Tartışma
18:10 – 18:30 KURS SONU DEĞERLENDİRMESİ (Keypad Eşliğinde)
18:30 – 19:10 Konferans
Başkan: Bülent Oran
18:30 – 19:00 İnovasyon ve Patent Serkan Özkan
19:00 – 19:10 Tartışma
20:00 – 22:00 AÇILIŞ KOKTEYLİ
17 Nisan 2014, Perşembe
SALON A
08:00 – 08:30 Açılış Seremonisi
08:30 – 09:00 Konferans
Başkan: Rana Olguntürk   Konuşmacı: Türkan Ertuğrul
09:00 – 10:30 PANEL: Yenidoğanda Girişimsel Kalp Kateterizasyonu
Başkanlar: Ümrah Aydoğan, Nazan Özbarlas, Ruhi Özyürek
09:00 – 09:15 Balon Atriyal Septostomi, Septoplasti Tayfun Uçar
09:15 – 09:30 Kritik Pulmoner Stenozda Balon Valvüloplasti Osman Başpınar
09:30 – 09:45 Pulmoner Kapak Perforasyonu Kemal Nişli
09:45 – 10:00 Yenidoğanda Aortik Balon Valvüloplasti Birgül Varan
10:00 – 10:15 Duktal Stent İmplantasyonu Abdullah Erdem
10:15 – 10:30 Tartışma
10:30 – 10:40 Kahve Molası
10:40 – 11:30 Konferans
Başkanlar: Tayyar Sarıoğlu, Sertaç Çiçek
10:40 – 11:00 Hipoplastik Sol Kalp Sendromunda Güncel Cerrahi Strateji Hakan Akıntürk
11:00 – 11:20 Tek Ventrikül Patolojilerinde Kapak Tamir ve Replasmanı Yusuf Yalçınbaş
11:20 – 11:30 Tartışma
11:30 – 12:30 Serbest Bildiriler
Başkanlar: A Rahmi Bakiler, Metin Kılınç
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 14:10 Konferans
Başkanlar: Aygün Dindar, Ercan Tutar
13:30 – 14:00 Çocukluk Çağında Defibrilatörler Alpay Çeliker
14:00 – 14:10 Tartışma
14:10 – 15:10 Serbest Bildiriler
Başkanlar: Resmiye Beşikçi, Özlem Bostan, Ersin Erek
15:10 – 15:20 Kahve Molası
Poster Sunum   Başkanları: Yüksel Atay, Coşkun Dorak, Nazlıhan Günal, Kadir Babaoğlu
15:20 – 16:40 Olgu Odaklı Oturum: Erişkin Yaşa Gelmiş Doğumsal Kalp Hastalıkları
Tartışmacılar: Gül Sağın Saylam, Dursun Alehan, Serdar Kula, Bahar Pirat
15:20 – 15:30 Ameliyat Edilmiş Fallot Tetralojisi Fırat Kardelen
15:30 – 15:40 Tartışma
15:40 – 15:50 Fontan Ameliyatı Yapılmış Triküspid Atrezisi Haşim Olgun
15:50 – 16:00 Tartışma
16:00 – 16:10 Eisenmenger Sendromu ve Gebelik Sevcan Erdem
16:10 – 16:20 Tartışma
16:20 – 16:30 Biküspid Aortik Kapak, Çıkan Aort Dilatasyonu ve Aort Yetmezliği Olgu Hallioğlu
16:30 – 16:40 Tartışma
18 Nisan 2014, Cuma
08:00 – 08:30 Çalışma Grubu Toplantıları
Ekokardiyografi Çalışma Grubu SALON A
Disritmi Çalışma Grubu SALON B
Cerrahi Çalışma Grubu SALON C
08:30 – 09:30 PANEL: Koroner Arter Anomalileri
Başkanlar: Levent Saltık, Nazmi Narin, Hakan Ceyran
08:30 – 08:45 Koroner arter anomalilerinde sınıflama ve tanı yaklaşımı Alper Güzeltaş
08:45 – 09:00 Girişimsel Tedavi Ahmet Çelebi
09:00 – 09:15 Cerrahi Tedavi Atıf Akçevin
09:15 – 09:30 Tartışma
09:30 – 09:40 Kahve Molası
09:40 – 11:00 Çocuklarda Ventriküler Aritmiler
Başkanlar: Tevfik Karagöz, Ayhan Kılıç, Kadir Babaoğlu
09:40 – 09:55 Elektrokardiyografik Değerlendirme Yakup Ergül
09:55 – 10:10 Efor Testi ve Holterle Değerlendirme Osman Küçükosmanoğlu
10:10 – 10:25 Antiaritmik Tedavi Ertürk Levent
10:25 – 10:40 Ablasyon Endikasyonları Volkan Tuzcu
10:40 – 11:00 Tartışma
11:00 – 12:00 Serbest Bildiriler
Başkanlar: Halil Ertuğ, Ayşe Eroğlu, Rıza Doğan
12:00 – 12:30 Öğle Yemeği
12:30 – 13:30 Ödüllü Görüntülü Olgu Sunumları

Başkanlar: Alpay Çeliker, Levent Saltık, Kemal Baysal, Hakan Akıntürk, Sedef Tunaoğlu

13:30 – 14:40 PANEL: Kalp Kapak Tamirlerinde Güncel Cerrahi Yaklaşım
Başkanlar: Halil Türkoğlu, İhsan Bakır, Öztekin Oto
13:30 – 13:50 Romatizmal Mitral Kapak Tamiri Kerim Çağlı
13:50 – 14:10 Triküspid Kapak Tamiri Mustafa Güden
14:10 – 14:30 Konjenital Biventriküler Patolojilerde Kapak Tamirleri Ersin Erek
14:30 – 14:40 Tartışma
SALON B
13:30 – 16:30 PANEL: Pediatristler için Pediatrik Kardiyoloji
Başkanlar: Nahide Altuğ, Aydın Ece, Osman Özdemir
13:30 – 14:00 Senkopla Başvuran Hastaya Yaklaşım Filiz Ekici
14:00 – 14:10 Tartışma
14:10 – 14:40 Siyanotik Hastaya Yaklaşım Meki Bilici
14:40 – 14:50 Tartışma
14.50 – 15.10 Kahve Molası
15:10 – 15:40 Çocuklarda Disritmiye Yaklaşım Şeref Olgar
15:40 – 15:50 Tartışma
15:50 – 16:20 Çocuklarda Göğüs Ağrısı Murat Deveci
16:20 – 16:30 Tartışma
SALON A
14:40 – 15:40 Serbest Bildiriler
Başkanlar: Rukiye Ömeroğlu, Gülden Kafalı, Burhan Öcal
15:40 – 15:50 Kahve Molası
Poster Sunum   Başkanları: Mustafa Koray Lenk, Dursun Odabaşı, Abdurrahman Üner, Osman Özdemir
15.40 – 15.50 Kahve Molası
15:50 – 17:10 PANEL: Mitral Kapak Hastalıkları
Başkanlar: Funda Öztunç, Sedef Tunaoğlu, Emin Tireli
15:50 – 16:10 Mitral Yetmezlik: Anatomi, Ekokardiyografik Değerlendirme Semra Atalay
16:10 – 16:30 Mitral Kapak Darlığının Ekokardiyografik Değerlendirmesi Figen Akalın
16:30 – 16:50 Protez Mitral Kapağın Görüntülenmesi İlkay Erdoğan
16:50 – 17:10 Tartışma

20.00

Gala Yemeği
19 Nisan 2014, Cumartesi
08:00 – 08:30 Çalışma Grubu Toplantıları
Girişimsel Çalışma Grubu SALON A
Erişkin Yaşa Gelmiş Doğuştan Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu SALON B
Edinsel Kalp Hastalıkları Çalışma Grubu SALON C
08:30 – 09:10 Konferans
Başkanlar: Selmin Karademir, Deniz Oğuz
08:30 – 09:00 Strain Rate Görüntüleme ve Speckle Tracking Cemşid Karakurt
09:00 – 09:10 Tartışma
09:10 – 09:20 Kahve Molası
09:20 – 10:40 Olgu Odaklı Oturum: Edinsel Kalp Hastalıkları
Başkanlar: Kazım Üzüm, Gülendam Koçak, Naci Ceviz, Erdal Yılmaz
09:20 – 09:30 Akut Romatizmal Ateş-Atipik Derya Çimen
09:30 – 09:40 Tartışma
09:40 – 09:50 Miyokardit Zülal Ülger
09:50 – 10:00 Tartışma
10:00 – 10:10 Kardiyomiyopati Evren Semizel
10:10 – 10:20 Tartışma
10:20 – 10:30 Kawasaki Hastalığı İlker Çetin
10:30 – 10:40 Tartışma
KAPANIŞ
Araç çubuğuna atla