17. Metabolik Sendrom Sempozyumu

Tarih: 24 Kas 2020 -28 Kas 2020
Lokasyon: Online - Online
Şehir: Online


Değerli Meslektaşlarımız,

Metabolik sendrom ülkemizin en önemli sağlık sorunlarından biri haline gelmiştir. Kardiyometabolik hastalıkların önlenmesi ve tedavisinin yol haritası çizilirken, ana kavşağın metabolik sendrom olduğu akıldan çıkarılmamalıdır.

Günümüzün en önde gelen sağlık hedefleri arasında her biri metabolik sendromun bir parametresi olan obezite, diyabet, hipertansiyon, dislipidemi ve ateroskleroz ile mücadele vardır.

Sizlerin değerli katkı ve katılımları ile onaltı yıldır başarı ile Metabolik Sendrom Sempozyumlarını gerçekleştirdik.

Metabolik Sendrom Sempozyumları, başta iç hastalıkları, kardiyoloji, endokrinoloji, nefroloji, ve aile hekimliği alanları olmak üzere pek çok uzmanlık alanından hekimlerin katılımıyla gerçekleşen multidisipliner bilimsel toplantılardır.

Tüm Dünya’nın içinde bulunduğu COVID-19 pandemi döneminde, tüm meslektaşlarımızın sağlığı düşünülerek ve Sağlık Bakanlığının önerisine uygun olarak, Metabolik Sendrom Sempozyumu 24-28 KASIM 2020 tarihlerinde ONLINE olarak gerçekleştirilecektir.

Tüm dünyada olduğu gibi biz de özel bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemin hepimize getirdiği olumsuzlukları ve zorlukları göz ardı etmemiz mümkün değil. Bu zor dönemde siz değerli katılımcılarımızdan yeni normale uygun Online Kongremize katılımınızı daha yoğun olarak bekliyoruz.

Önümüzdeki yıl güzel bir Bodrum Eylül’ünde 16-19 Eylül 2021 tarihlerinde, sağlık ve esenlik içinde ve Covid-19 pandemisinin tüm etkilerinden kurtulmuş olarak tekrardan sizlerle aynı havayı solumayı, birlikte paylaşmayı ve fiziksel ortamlarda buluşma temennisiyle saygı ve sevgilerimizi sunarız.

Metabolik Sendrom Derneği Düzenleme Kurulu

Araç çubuğuna atla