2. Türkiye EKMUD Erişkin Bağışıklama Akademisi, Kasım 2018, Ankara

Tarih:

02 Kas 2018 - 03 Kas 2018

Lokasyon:

Crowne Plaza - Ankara

Şehir:

Ankara

Web Sitesi:

www.ekmudbagisiklama.org


Akademiye Davet: Günümüzde enfeksiyon hastalıklarının önemi, büyük kitleleri bir anda etkilemesi nedeniyle giderek artmaktadır. Bu hastalıklardan korunmanın önemli bir yolu bağışıklamadır. Ülkemizde bağışıklama çalışmaları 1915’de Dr. Reşat Rıza Kor’un tifüs aşı çalışmaları ile erişkine yönelik başlamış olmasına rağmen, uzun yıllar sadece çocuklara yönelik olarak devam etmiştir. Son yıllarda başta risk  grupları olmak üzere erişkin bağışıklamasına verilen önem artmaya başlamış ancak maalesef erişkin ve yaşlılardaki bağışıklama programları,  erişkin aşılama  bilinci ve aşıya  erişebilirlik oldukça  düşük  düzeylerdedir. Aslında çocuk bağışıklama başarısı  erişkinlerde de sürdürülebilirse mortalite ve morbidite bakımından önemli bir çok enfeksiyon hastalıklarından korunmak mümkün olabilecektir. Ayrıca tedavi maliyetleri göz önüne alındığında oldukça yüksek ekonomik kazanımlar sağlanacaktır. Bu başarı ancak süreklilik ile sağlanabilir.

Ülkemizde yaşam süresinin uzaması yaşlı nüfusun artmasına neden olmuştur. Ayrıca tıpta ki gelişmeler sayesinde çok sayıda kanser tipinin tedavi edilebilir olması ve organ nakillerinin uygulanması ile yaşam süreleri uzatılmaktadır. Seyahatlerin kolaylaşması, kıtalar arası göçler hastalıkların bölgesel kalmasını engellemektedir.

Artan yaş, farklı tedaviler, gezginler, göçmenler enfeksiyon gelişimi için uygun yeni hasta gruplarını oluşturmaktadır. Toplumdaki bütün bu değişiklikler bağışıklamada erişkin popülasyonun ne kadar önemli bir hedef kitle olduğunu desteklemektedir.

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) önderliğinde Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı   Uzmanları Derneği, Türk Geriatri Derneği, Türk Hematoloji Derneği, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Türk Toraks Derneği, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği ve Viral Hepatitle Savaşım Derneği temsilcileri ile birlikte 2007 yılında hazırlığına başlanarak 2009 yılında son hali verilip, 2016 yılında güncellenen “Erişkin Bağışıklama Rehberi”, ülkemizde bir ilk olmuş ve önemli bir eksikliği doldurarak sağlık çalışanlarına yol göstermiştir.

“Erişkin Bağışıklama Rehberi” güncel haliyle yeni aşılar ve yeni önerileri içermesi yanında Romatolojik Hastalıklar, HIV ile enfekte hastalar, Gebeler ve Sağlık Çalışanlarına yönelik yeni başlıklar eklenerek genişletilmiştir.

Akademinin var olmasını sağlayan derneğimiz çalışma grubuna, katkı veren tüm dernekler ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile birlikte “Yaşam Boyu Bağışıklama” hedefi ile ülkemizde erişkin bağışıklaması konusunda farkındalığı  arttırmak amacı ile bir büyük aktiviteyi daha gerçekleştirmenin heyecanı içindedir.

Erişkin  bağışıklamasına önem veren ve ilgi  duyan tüm meslektaşlarımızı bu Akademimize davet ediyor, hep birlikte tartışarak ve paylaşarak bilgilerimizi güncellemeyi ve hepimiz için yararlı olmasını diliyoruz.

Prof. Dr. İftihar KÖKSAL (Türkiye EKMUD Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu Başkanı)
Prof. Dr. Canan Ağalar (Türkiye EKMUD Yönetim Kurulu Başkan)

Genel Bilgiler

Toplantı Tarihi ve Yeri
2 – 3 Kasım 2018
Crowne Plaza ANKARA

Toplantı Dili
Toplantı dili Türkçe’dir.

Toplantı Web Adresi
www.ekmudbagisiklama.org

Toplantı Davet Belgeleri
Toplantıya katılımınız için kurumlara verilmek üzere talep edilecek izin yazıları, Toplantı Organizasyon Sekreteryası aracılığı ile katılımcılara gönderilecektir.

Kayıt ve Danışma
Kayıt ve danışma masaları 2 – 3 Kasım 2018 tarihlerinde 08:30-20:00 saatleri arasında Crowne Plaza Ankara Otel’ de hizmet verilecektir.

Toplantı Katılım Belgesi
Tüm katılımcılara toplantı katılım belgesi verilecektir.

Araç çubuğuna atla