2. Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi

Tarih: 16 Nis 2021 -18 Nis 2021
Lokasyon: Online - Online
Şehir: Online


Değerli Katılımcılar,

Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi’nin ilkini 2020 yılında İzmir’de gerçekleştirmiştik. Sizleri, 16-18 Nisan 2021 tarihleri arasında İzmir Bakırçay Üniversitesi ile İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde ve Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Derneği’nin katkılarıyla düzenleyeceğimiz II. Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi‘ne davet etmekten büyük mutluluk ve onur duymaktayız.

Kongrenin bu yılki ana teması COVID-19 Pandemi Sürecinde Sağlıkta Yapay Zeka Uygulamaları olarak belirlenmiştir. Kongremizde bu uygulamaların pratikte kullanım alanlarını ve gelecekte bizleri nelerin beklediğinin ele alındığı ulusal ve uluslararası uzmanların bilgi ve deneyimlerini paylaşacakları tematik paneller, sunumlar ve sözel bildiriler yer alacaktır. Ayrıca uygulamalı olarak gerçekleştirilecek bir günlük Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi 2021 Hazırlık Kampı planlanmıştır.

Dijital dönüşümün bir zorunluluk haline geldiği ve hız kazandığı pandemi sürecinde sağlık alanı ile ilgili mobil cihazların tasarlanması ya da mobil uygulama geliştirilmesi, tıbbi görüntüleme cihazları ve nesnelerin interneti temelli sensörlerin uyarlanması, sağlık verisinin modellenmesi ve analitiği gibi pek çok alanda yapay zeka uygulamalarının önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Kongre kapsamında, COVID-19 pandemi süreci ile doğrudan ilgili ya da pandemi sonrası toplum hayatını ilgilendiren sağlık özelinde yapay zeka teknolojilerinin ve zeki teknikler temelli sistemlerin gelişimi tartışılacaktır. Bu çerçevede, sağlık alanına dönük yenilik ve girişimcilik ekosistemi için sektörel iş birlikleri, medikal teknoloji geliştirme, kamu ve özel sektör dijital dönüşümü, tıbbi teşhis, tanı ve tedavi karar süreçlerini destekleyen veri modelleme ve analitiği araçları, hukuki ve etik konular görüşülerek paydaşların iş birliklerinin güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

Kongremizde elde edilecek sonuçların yapay zeka araçları ile sağlığın tedavi, koruma ve geliştirme alanlarında politika yapıcılara yol gösterici olarak ülkemizde yeni atılımlar gerçekleştirilebileceği öngörülmektedir.

Kongremize bilgi, deneyim ve paylaşımlarınızla sağlayacağınız katkılardan ötürü teşekkür ederiz.

Sevgi ve Saygılarımızla,

Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü / Kongre Başkanı

Op. Dr. Mehmet Burak ÖZTOP

İzmir İl Sağlık Müdürü / Kongre Başkanı

Araç çubuğuna atla