21. Pratisyen Hekimlik Kongresi, Kasım 2018, Hatay

Tarih:

08 Kas 2018 - 11 Kas 2018

Lokasyon:

Grand Boğaziçi Otel - Hatay

Şehir:

Hatay

Web Sitesi:

www.pratisyen2018.org


Değerli Meslektaşlarımız,  21. Pratisyen Hekimlik Kongresi 8-11 Kasım 2018 tarihlerinde HATAY ilinde yapılacak.1990 yılında pratisyen hekimlik alanının ilk kongresini düzenlerken yaşadığımız heyecan ve coşkuyu 21. kongremizi gerçekleştireceğimiz bugünlerde de aynı şekilde yaşıyoruz.

Değişik sağlık kurumlarında çalışan pratisyen hekimlerin,  bilimsel ve sosyal gelişimine katkıda bulunmasını beklediğimiz kongremiz birinci basamak hekimlerinin en kapsayıcı kongresi olarak yoluna devam etmektedir.

Her zamanki gibi kongremizde; mutfağından sunumuna kadar onlarca arkadaşımızın emeğiyle, özverisiyle hazırlanan konferanslar, paneller ve serbest bildiri sunumları yer alacaktır. Ayrıca Hatay’ın doğal ve tarihi güzelliğini görme fırsatını da sunan doyurucu bir sosyal program hazırlandı.

Teknolojinin hızla geliştiği 21. yüzyıl Dünya’sında sosyal eşitsizliklerin de arttığı bir gerçektir. Dünya’da ve ülkemizde sağlığın ticarileşmesi doğrultusunda biçimlenen politikalar bu eşitsizlikleri daha dramatik hale getirmiştir. Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın, aile hekimliğine geçişle birlikte, öncelikle birinci basamak olmak üzere tüm sağlık hizmetlerinde yarattığı yıkım her geçen gün daha fazla hissediliyor. Bu durum halkın sağlık hakkını kısıtlamakta, sistemin çağdaş sağlık anlayışından iyice uzaklaşarak adım adım çöküntüye doğru yol almasına neden olmaktadır. Sonuçları ise sürekli artan şiddet ve çatışma ortamıyla karşımıza çıkmaktadır.

Sağlık hizmet kuruluşlarının tümü, birinci basamak birimleri ASM’ler, TSM’ler öngörülmemiş bir yük altındadır. Hekimler üzerindeki iş yükü ve baskı iyi hekimlik ortamını yok etmektedir.

Sağlık kavramı üzerinde yapılan algı operasyonları ise en fazla birinci basamak hekiminin değersizleştirilmesine neden olmaktadır. Bilinmektedir ki; eşitsizliklerle mücadelede sağlık sistemlerinin en önemli aracı birinci basamak sağlık hizmetleridir. Toplumsal eşitsizliklerin en fazla olduğu bölgelerde bile birinci basamak sağlık hizmetlerinin sağlık eşitsizliklerinin azaltılmasında çok etkili olduğu gösterilmiştir.

Bu nedenle 21. kongremizin ana teması; “Mesleki bağımsızlığımız ve iyi hekimlik değerlerimiz için, toplum sağlığı ve nitelikli sağlık hizmeti için İNADINA BİRİNCİ BASAMAK” olarak belirlenmiştir.  Kongre ana tema oturumumuzda “21. yüzyılda nasıl bir birinci basamak sağlık hizmeti?” olmalı derken birinci basamağın Dünya’da ve Türkiye’deki durumunu ve nasıl olması gerektiğini en bilimsel en güncel yönleri ve deneyimlerimiz ışığında birlikte konuşacağız.

Sağlıkta ve toplumsal yaşamın her alanında eşitliği savunan hekimler olarak, toplumun sağlık hakkını, temel haklarımızla birlikte geliştirmeyi öngörüyoruz.

İnadına birinci basamak inadına iyi hekimlik diyen, bilimden, emekten dayanışmadan, barıştan ve yaşamdan yana olan bütün meslektaşlarımızı kongremize bekliyoruz.

PHD Bşk. Dr. Selma OKKAOĞLU MUTLU-TTB PHK Bşk. Dr. Kamiran YILDIRIM-GPE Bşk. Dr. Özen AŞUT  

Araç çubuğuna atla