3. Uluslararası Sağlıkta Bilişim ve Bilgi Güvenliği Kongresi (14-17 Kasım 2018- Antalya)

Tarih:

14 Kas 2018 - 17 Kas 2018

Lokasyon:

Limak Atlants Kongre Merkezi Belek - Antalya

Şehir:

Antalya

Web Sitesi:

www.hcs-antalya.org


Günümüzde sağlık sistemleri inanılmaz bir dönüşüm ve değişim içerisindedir. Sağlıkta da, diğer sektörlerde olduğu gibi, teknolojik gelişmelerin ve dijitalleşmenin getirdiği değişim çok hızlanmış olupbildiğimiz, alışık olduğumuz sağlık hizmetlerinin sonuna hızla yaklaşmaktayız. Artık yaşlanmanın yerini uzun ömrün aldığı, kaliteli yaşam seçeneklerinin giderek yaygınlaştığı, yapay zekâ ile hepimizin kendi doktorumuz olma imkânını yakaladığı, bazı insanların hayatında hiç tatmadıkları görme ve duyma gibi duyularına kavuşabildiği, yeni organlar, dokular, hatta varlıklar üretebildiğimiz, çaresiz sanılan genetik hastalıklara çözümler ürettiğimiz bir dönemde yaşıyoruz. Bu bağlamda Dijital Sağlık, modern sağlık hizmetlerinin erişimini, etkisini ve verimliliğini arttırmak için önemli bir role sahiptir. Ülkemizde sağlık sektörü bu dönüşümü yıllar önceden fark etmiş, hasta merkezli sağlık hizmetlerini izlemek, yönetmek ve sunmak için dünyanın en gelişmiş sistemlerinden bazılarını geliştirmiş ve uygulamaya sokmuştur. Dijital sağlık, hastalarımızın tele bakım, tele sağlık, mSağlık ve eSağlık, sağlıkta yapay zekâ ve büyük veri kullanımı, giyilebilir ve taşınabilir medikal cihazlar, akıllı hastane uygulamaları, tıp eğitiminde yenilikler, medikal ve cerrahi robotlar gibi alanlarda denenmiş ve test edilmiş teknolojilerden yararlanacağı anlamına gelir. Dijital sağlık, hastalara kısa sürede hastalıklarını kontrol altına alacak, iyileşmelerini sağlayacak maliyet etkin ve konforlu hizmet sunulmasını sağlar. Klinisyenlere, yöneticilere ve araştırmacılara bakım ve daha etkili tedaviler planlama ve sunma araçları verir, kusursuz bilgi aktarımı ve hayati bilgilerin analizi ile verimliliği artırır.

Büyük verinin ve uygun kullanımının sağlık kuruluşlarının ve bireylerin başarısı için kritik öneme sahip olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Ne yazık ki, veri toplama, dağıtım ve kullanım sürecinde özellikle bilgi güvenliğine bağlı çok sayıda sorun ortaya çıkmaktadır. Blockchain (blok zinciri) tabanlı teknoloji bunun için uzun zamandır beklenen çözüm olabilir mi? Blok zinciri, işlemleri depolamak ve yönetmek için bir “açık defter” görevi gören, dağıtık veşifrelenmiş şekilde veri yönetimi sağlayan bir veri tabanı sistemidir.Sağlık veritabanlarını blok zincirine yerleştirmek, uygulayıcıların bir hastayı tedavi ederken kullanmaları için tek, değiştirilemez bir kaynak oluşturacaktır. Blok zincirininsağlık sistemlerine sunabileceği en önemli fayda, güvenliği sağlamaktır. Blok zinciritabanlı bir sağlık sistemi, büyük verilerin paylaşımındaki risk faktörlerini ortadan kaldıracak ve güvenli bir biçimde kullanımını ve verilere dayalı karar vermeyi sağlayacaktır.

Bu nedenle III. Uluslararası Sağlıkta Bilişim ve Bilgi Güvenliği kongresinin ana teması“Dijital Sağlık, Sağlıkta Büyük Veri ve Blockchain” olacaktır.

Kongre Sağlıkta Bilişim Teknolojileri ve Dünyada Bilgi Güvenliği Uygulamaları ve yeniliklerin tartışılacağı bir platform oluşturmaya çalışacaktır.Birçok uluslar arası kurum temsilcisi ve uzmanın katılacağı kongrenin misyonu farklı uygulamaları, kazanımları ve global trendler bağlamında Bilişim Teknolojileri ve Dünyada Bilgi Güvenliği çalışmalarını sağlık hizmetleri ekseninde yorumlanması olacaktır.Ayrıca bu kongre, katılımcılara her gün yenilenen bilişim teknolojileri ile daha güvenli, etkin ve etkili sağlık hizmetleri sunabilmek için gerekli deneyim ve uygulamaları tartışma olanağı sağlayacaktır. Böylece, siz, katılımcılar, konferanslar, sahada uygulayıcı sizlerin bildirileri,çabaları ve çalıştaylar aracılığıyla kongre boyunca Sağlıkta Bilişim Teknolojileri ve Dünyada Bilgi Güvenliği sağlamada temel yaklaşımları tartışabilmek ve geleneksel sınırların ötesine çıkan yeni sistemleri ve fikirleri test etmek için fırsat yakalayacaksınız.

Sizleri aramızda görmekten onur duyarız.

Prof. Dr. Seval Akgün

Araç çubuğuna atla