4. Çukurova Hepatoselüler Karsinoma Kongresi

Tarih:

27 Şub 2020 - 29 Şub 2020

Lokasyon:

Sheraton Grand - Adana, Türkiye

Şehir:

Adana, Türkiye


Değerli Meslektaşlarım, Karaciğer Kanseri alanında en son gelişmelerin ele alınacağı 4. Çukurova Hepatoselüler Karsinoma (HCC) Kongresini 27-29 Şubat 2020 tarihleri arasında Sheraton Grand Hotel – ADANA’da gerçekleştireceğiz.

HCC Kongresinin önceki kongrelerden önemli farklılıklarından biri kolanjiokarsinoma (CCA) konusunun daha kapsamlı olarak ele alınması olacak. CCA, gerek kronik karaciğer hastalıklarına bağlı insidansındaki dramatik artış gerekse preklinik ve klinik verilerin yeterince birikmesi ve yönetimindeki hızlı değişim nedeniyle ne yazık ki bu ilgiyi hak ediyor.

Bu kongrede, karaciğer kanserinin (HCC, CCA) biyolojisine özel bir ilgi gösterdik. Artık, tümör biyolojisinin sadece temel bilim araştırmacılarının konusu olmadığını klinisyen ve cerrahı çok yakından ilgilendirdiğini, çünkü klinik sonuçları bir başka ifadeyle hasta sağ kalımını doğrudan etkilediğini biliyoruz. Bu nedenle, yakın zamanda preklinik araştırmaların büyük ölçüde aydınlattığı karaciğer hücrelerinin  (özellikle hepatosit ve kolanjiosit ) malign transformasyonuna ve kanser hücresinin immün system ve stroma etkileşimine katılan moleküler mekanizmaları ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

Nonalkolik Steatohepatit (NASH) ve NASH – ilişkili karaciğer kanseri gerek klinik yük gerekse ekonomik yük açısından önemli bir sağlık sorunu olarak tüm dünyada yükselişini sürdürüyor. NASH, artık ülkemizde de sirozun ve karaciğer kanserinin önemli risk faktörleri arasında. Ayrıca, mikrobiyotanın karsinogenez, kanserin progresyonu ve kanser tedavilerine dirençteki rolü çok sıcak bir başlık. Bu iki güncel konuyu da mercek altına alacağız.

Karaciğer kanserinin yönetim ve tedavisinde de büyük ilerlemeler kaydedildi. Gerek HCC gerekse CCA tanılı hastalarda immünoterapi uygulamaları ile ilgili önemli veri bankaları oluştu. Her iki tümörün yönetiminde gerçekleştirilen cerrahi yenilikleri alanın liderlerinden dinleme imkanımız olacak. Ayrıca, girişimsel radyolojinin bu alandaki uygulamalarını ve biriken veri setlerini öğreneceğiz.

Kongrenin temel amaçlarından birinin temel bilimcilerle klinisyen ve cerrahlar arasında bir köprü oluşturarak işbirliği yaratmaktır. Kongrenin temel hedeflerinden biri de araştırmacıların çalışma verilerini paylaşabilecekleri bir bilimsel ekosistemi yaratmaktır. Önceki kongrelerimizin bu alanda sergiledikleri performansın oldukça yüksek olduğunu söylemeliyiz.  Tüm araştırmacıların bilimsel çalışma verilerini poster ya da sözlü bildiri olarak bu kongrede sunmalarını bekliyoruz.

Sizlerle 4. Çukurova HCC Kongresinde buluşmayı bekliyor ve başarılı bir toplantı diliyoruz.

Prof.Dr. Hikmet Akkız
Düzenleme Kurulu Adına

Araç çubuğuna atla