5. Geriatrik Onkoloji Sempozyumu

Tarih: 16 Eyl 2023 -16 Eyl 2023
Lokasyon: Online - Online
Şehir: Online


Değerli meslektaşlarım,
Günümüzde kanser, yaşlılık döneminin en önemli hastalıklarından birini oluşturmaktadır. Yaşlılığın ve yaşlı kanser hastalarının kendine özgü sorunları vardır. Bunları bilmek, farkında olmak, değerlendirebilmek bir çok açıdan önem taşımaktadır. Yaşlı kanser olgularının doğru bir şekilde yönlendirilmesi, yaşamı uzatmakta, tedavi başarı şansını arttırmakta ve kaynakların israfını engellemektedir.

Bu alandaki gelişmeleri yakından izlemeyi ve paylaşmayı hedefleyen GERİATRİK ONKOLOJİ DERNEĞİ’mizin kongre ve sempozyumları, sizlerin destekleriyle, her yıl artan bir coşku ve ilgiyle gerçekleştirilmektedir. Bu yıl 5. GERİATRİK ONKOLOJİ SEMPOZYUMU; 16 EYLÜL 2023 tarihinde ONLINE olarak gerçekleştirilecek olup, sizleri bu sempozyuma davet etmekten büyük bir onur duymaktayız.

Sempozyumun ana teması “Geriatrik onkolojide dayanıklılık kavramı ve erken evre kanserlerinde geriatrik onkolojik yaklaşım” olarak belirlenmiştir.

Günümüzde yaşlılarda kanser tedavisi maalesef suboptimal düzeyde yapılabilmektedir. Çeşitli nedenlerle tedaviye bağlı toksisite, morbidite ve mortalite, değişim gösterebilmektedir. Halbuki yaşlı kanser hastaları optimal düzeyde uygulanacak tedavilerden, daha genç yaştakilere benzer şekilde yararlanmaktadır. Bu nedenle tedavi öncesi tümör biyolojisi yanında hastanın işlevsel kapasitesinin belirlenmesi ve buna göre yapılacak tedavilerle, sonuçlar olumlu bir şekilde etkilenmektedir.

Dayanıklılık kavramı; günümüzde artık daha fazla konuşulan ve dikkate alınması önerilen yeni bir kavramdır. Bunun yanı sıra “erken evredeki kanserlerde, geriatrik onkoloji yaklaşımı” her gün gelişen yeni tedavi alternatifleriyle farklı boyutlar kazanmaktadır.

Tüm bu konularda sorunların tanımlanması, değerlendirilmesi ve gelişmelerle ilgili son görüşleri tartışmak üzere sizlerle bu sempozyumda buluşmak istiyoruz.

Geriatrik Onkolojinin bu ilginç konularıyla ilgilenen meslektaşlarımızın bilgi, deneyim ve katkılarıyla gerçekleştirilecek bu sempozyumda, hepinizi aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız.

Katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dilerken, sizlere GERİATRİK ONKOLOJİ DERNEĞİ yönetim kurulumuz adına saygılar sunarım.

Prof. Dr. Mehmet Niyazi Alakavuklar
Sempozyum Başkanı

Araç çubuğuna atla