5.Uluslararası ve 16.Akademik Geriatri Kongresi

Tarih: 27 Eyl 2023 -01 Eki 2023
Lokasyon: Bilkent Kongre Merkezi - Ankara
Şehir: Ankara


Değerli meslektaşlarımız ve Geriatri ile ilgili tüm sağlık çalışanı arkadaşlarımız,
Akademik Geriatri Derneği tarafından düzenlenen 5.Uluslararası ve 16.Akademik Geriatri Kongresi 27 Eylül – 01 Ekim 2023 tarihlerinde Bilkent Kongre Merkezi, Ankara’da gerçekleştirilecektir.

Ülkemizde yaşlı nüfus 2021 verilerine göre 8 milyonun üzerine çıkmış ve toplam nüfusa oranı %9.7’ye yükselmiştir. Yaşlı nüfustaki bu hızlı artış, sağlık sisteminin her basamağındaki hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının daha sık yaşlı hastalar ile karşılaşacağı anlamına gelmektedir.

Kongremizde Geriatri alanında sık karşılaşılan sorunlara yaklaşım multidisipliner bir bakış açısıyla güncellenecek ve son bir yıl içinde Geriatri alanında yapılan akademik çalışmalar paylaşılacaktır.

Demans, kırılganlık, malnütrisyon, sarkopeni, düşme, polifarmasi, depresyon, osteoporoz gibi geriatrik sendromlar ve diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi, osteoartrit gibi yaşlıda sık görülen hastalıklarda kronik hastalıkların yanı sıra, mediko-legal yaklaşımlar ve geroteknoloji kongremizde aydınlatılmaya çalışılan diğer konular arasında olacaktır.

İnterdisipliner ekip anlayışı içinde multidisipliner bir yaklaşımı amaçlayan Geriatri biliminin amacına uygun olarak farklı disiplinlerden konuşmacılar ve konularla, yaşlı sağlığına kapsamlı bir bakış ve güncelleme sunulacaktır. Uluslararası nitelikte olacak kongremizin yapılacak sunumlar ile daha üst bir bilimsel boyuta taşınacağı ve ayrıca sunum yapan katılımcıların akademik çalışmalarına da fayda sağlayacağını düşünmekteyiz.

Yaşlı sağlığı ile ilgilenen başta geriatristler olmak üzere, iç hastalıkları uzmanları, aile hekimleri ve uzmanları, nöroloji uzmanları, psikiyatri uzmanları, fizik tedavi uzmanları, hemşireler, fizyoterapistler, ergoterapistler, diyetisyenler ve sosyal hizmet uzmanları ile huzurevi ve bakımevi, palyatif bakım merkezi çalışanları ve yöneticilerinin kongremize katılımlarından mutluluk duyacağız.

Düzenleme kurulu olarak siz değerli katılımcılarımıza kaliteli bir bilimsel program sunmak, akademik çalışmalarınıza destek olmak arzusundayız. Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Zeynel Abidin ÖZTÜRK

Araç çubuğuna atla