6. Klinik İmmünoloji Kongresi

Tarih:

25 Mar 2020 - 28 Mar 2020

Lokasyon:

Titanic Deluxe Belek Hotel - Antalya, Türkiye

Şehir:

Antalya, Türkiye


Değerli Meslektaşlarım, Klinik İmmünoloji Derneği olarak düzenlediğimiz 6. Klinik İmmünoloji Kongresi, 25-28/03/2020 tarihleri arasında Antalya’da yapılacaktır. Primer İmmün yetmezlikler, immün sistemin bir veya daha fazla komponentinin eksikliğine veya fonksiyon görememesine bağlı olarak karşımıza çıkan tekrarlayan enfeksiyonlar, kanser ve otoimmünite ile karakterinize, 350′ den fazla alt tipi olan hastalıklar grubudur.

Bu yıl kongremizin ana teması “Otoinflamasyon & Otoimmünite ve İmmün Sistem” dir. İmmün sistemin disregülasyonu sonucunda ortaya çıkan otoinflamatuar ve otoimmün hastalıkların patofizyolojisi, immün yetmezlikli hastalardaki klinik seyri, laboratuar bulguları ve tedavisi tartışılacaktır. Kongremiz yine her yıl olduğu gibi immünologlar, yan-dal uzmanlık eğitimi alan öğrenicileri, İmmünoloji ile ilgilenen pediatri ve iç hastalıkları uzmanları-klinik/temel bilim araştırmacıları, immünoloji hemşireleri ve ilaç endüstrisinin temsilcilerinin yanında, bu yıl pediatrik romatoloji uzman ve yan dal uzmanlık öğrencilerinin de katılımıyla daha da güçlenerek alanında çok önemli bir ulusal platform olarak devam edecektir. Kongremizin ana teması pek çok konferans, panel, sempozyum, sözlü ve poster bildiri sunumları ile farklı oturumlarda tartışılacak, genç meslektaşlarımıza yönelik kurslar ve uzmanına danış toplantıları düzenlenecektir. Kongre Düzenleme Kurulu adına sizleri bu yıl da Kongre’mizde görmekten mutlu olacağız.

Saygı ve sevgilerimle, Prof. Dr. Sara Şebnem KILIÇ-GÜLTEKİN

Araç çubuğuna atla