6. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu (UDAİS 2021)

Tarih: 04 Şub 2021 -07 Şub 2021
Lokasyon: Online - Online
Şehir: Online


Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Çalışma Grubu (DAİÇG)’nun düzenleyeceği VI. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu’nu (UDAİS 2021) (uluslararası katılımlı) 4 – 7 Şubat 2021 tarihlerinde, Online Simpozyum olarak yapacağımızı duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek ve artan diyabet oranları, diyabetik ayağı yönetmeyi kritik bir halk sağlığı sorunu haline getirmektedir. Dünyanın herhangi bir yerinde diyabetik bireyler 20 saniyede bir -büyük oranda diyabetik ayak yaraları nedeniyle- uzuv kaybına uğramaktadır. Ne yazık ki majör ampütasyon yapılmış diyabetik hastalardaki ölüm oranları bazı ölümcül kanserlerin sonucu olan ölüm oranlarına benzerdir. Simpozyumumuzun amacı diyabet hastalarında ayak komplikasyonlarının bilimsel bilgiler ışığında çeşitli yönleriyle tartışılması, paylaşılması ve bu komplikasyonların önlenmesine yönelik ortaya çıkan bilgilerin yayılmasıdır.

Daha önceki UDAİS’lerde olduğu gibi ülkemizde ve dünyadaki konu ile ilgili derneklerin destekleriyle, yoğun bilimsel içeriğiyle, ülkemizde ve dünyada konunun uzmanlarının sunumu ve deneyimleriyle, siz katılımcıların katkılarıyla Antalya’nın en güzel zamanında düzenlenecek olan simpozyumumuza konu ile ilgili tüm sağlık çalışanlarını bekliyoruz.

UDAİS 2021’de buluşmak dileğiyle,

Saygılarımızla…

KLİMİK Derneği DAİÇG adına Simpozyum Başkanları

Prof. Dr. M. Bülent ERTUĞRUL

Prof. Dr. Özge TURHAN

Araç çubuğuna atla