7. Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi

Tarih:

03 Haz 2020 - 07 Haz 2020

Lokasyon:

Ramada Plaza By Wyndham - Trabzon, Türkiye

Şehir:

Trabzon, Türkiye


Değerli Meslektaşlarım, Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi’nin yedincisini 04-07/06/2020 tarihlerinde Ramada Plaza by Wyndham, Trabzon’da gerçekleştireceğiz. Kongremizde lizozomal hastalıkların tanı, tedavi ve izlemlerindeki yenilikler tartışılacak ve kongreye katılacak olan farklı bilim dallarından uzmanlar arasında görüş alışverişi imkânı doğacaktır.

Lizozomal hastalıkların tanı ve tedavilerindeki gelişmelerin ve yeniliklerin ivme kazandığı son dönemde klinik araştırmalar ve yeni tedaviler konusunun ön plana çıkarılacağı kurslar ve klinik araştırma sonuçlarının daha geniş yer verileceği sözlü bildiriler ile kongrenin, bilimsel ve sosyal katkılarının üst düzeyde olacağı inancındayız. Lizozomal hastalıklar konusunda evrensel bilime katkıyı temel hedef edinen ve bu konuda önemli bir rol üstlenen kongremizde 04-07/06/2020’da görüşmek dileğiyle…

Prof. Dr. Leyla Tümer, Kongre Başkanı

Araç çubuğuna atla