Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Sonbahar Sempozyumu, Kasım 2018, İstanbul

Tarih:

09 Kas 2018 - 11 Kas 2018

Lokasyon:

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi - İstanbul

Şehir:

İstanbul

Web Sitesi:

www.tkrcdsonbahar2018.org


Değerli Meslektaşlarım, Derneğimizin 2018 yılı ‘Sonbahar Sempozyumu’nu 9-11 Kasım tarihlerinde Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştireceğiz.

Kolorektal Kanserde Yeni Ufuklar temalı bu sempozyumda;

  • Tanı ve tedavide eğitim gereksiniminin hiç bitmeyeceğini anlayacağız,
  • Klinik anlamı ve değeri olan konuları seçip tartışacağız,
  • Birikmiş deneyim ile var olan en iyi kanıtları birleştirmeye çalışacağız,
  • İlginç olgularla ‘sorunlu durumları’ çözmeyi öğreneceğiz…

Bu sempozyumda standart kolorektal kanser cerrahisinin esaslarından kompleks kanser cerrahisinin inceliklerine kadar uzanan kapsamlı bir bilgi ve tartışma ortamı yaratılacaktır. Özellikle en yeni teknolojik gelişmeler, zorlu girişimler, ‘beklenmeyen’ sorunlarla baş edebilme ve primer ya da nüks hastalıklı olgularda disseksiyon-rezeksiyon-rekonstrüksiyon üçlemesinin teknik özellikleri konunun uzmanları tarafından aktarılacaktır.

TKRCD bir eğitim-öğretim ortamıdır, bilimsel ve cerrahi gelişimin desteklenmesi ana ilkemizdir. Bu prensipten güç alarak diyebiliriz ki, derneğimiz sempozyumlarıyla zengin bir bilimsel ortam yaratarak kolorektal cerrahi de öğrenme isteğini yaygınlaştırmaktadır.

Sayın Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Emre Balık ve Sempozyum Sekreteri Prof. Dr. Feza Karakayalı’nın “İnsan en yalın bilgidir” sözünden ilham alarak bizlere onkolojik kolorektal cerrahide kapsamlı ve ufuk açıcı bir bilimsel program hazırladıklarına inancım tamdır.

Sizleri, TKRCD Yönetim Kurulu adına Sonbahar Sempozyumu’na davet etmekten büyük bir heyecan ve kıvanç duymaktayım.

En derin saygılarımla,

Dr. Selman Sökmen
Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Başkanı

Sempozyum Yeri ve Tarihi

9-11 Kasım 2018 Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi – İstanbul

Sempozyum Dili

Sempozyum resmi dili Türkçe’dir.

Kredilendirme

Sempozyum, TTB-STE tarafından kredilendirilecektir.

İzinler

Sempozyuma katılımınız için kurumlara verilmek üzere talep edilecek izin yazıları, Sempozyum Organizasyon Sekreteryası aracılığı ile katılımcılara gönderilecektir.

Kayıt ve Danışma

Kayıt ve danışma masaları 9-11 Kasım 2018 tarihlerinde 08:30-20:00 saatleri arasında hizmet verecektir..

Sempozyum Yaka Kartı

Sempozyuma katılan tüm katılımcılarımıza yaka kartı dağıtılacaktır.

Sempozyum Katılım Belgesi

Sempozyuma katılan tüm katılımcılara Sempozyum sonunda “Katılım Belgesi” verilecektir.

Araç çubuğuna atla