Kuşkucu, dayanıksız, boyun eğici; düşünce şemanız hangisi?

>