Lenalidomid tedavisinde iki önemli gelişme

18 Aralık 2012   |    3 Nisan 2013   |   Kategori: Farmasötik / İlaçlar Print


800px-Lenalidomide

Lenalidomid (Revlimid), ikinci basamakta kullanım onayı aldı. Celgene’in Multipl Miyelom patogenezine yönelik geliştirdiği Lenalidomid, Sağlık Bakanlığı tarafından, nüks/dirençli Multipl Myelom hastalarının ikinci basamak tedavisinde kullanılmak üzere onaylanmasıyla birlikte  geri ödeme süresi de 24 aya uzatıldı.

Daha önce tedavi görmüş nüks/dirençli Multipl Miyelom hastalarında, lenalidomid+deksametazon kombinasyonu tek başına deksametazon’a kıyasla progresyona kadar geçen süreyi (TTP) anlamlı bir şekilde uzatıp tam yanıt oranlarında ve genel sağkalımda da artış sağlıyor. İkinci basamak tedavide lenalidomid + deksametazon kombinasyonu ile daha sonraki basamaklara göre çok daha yüksek oranda (%40) tam yanıt veya çok iyi kısmi yanıt oranları elde ediliyor. İlk nüksten sonra Lenalidomid deksametazon kombinasyon kullanımı, progresyona kadar geçen süre (TTP) açısından önemli bir avantaj sağlıyor ve sonuçlar 17 aya kadar ulaşıyor. Yine ilk nüksten sonra elde edilen “ortalama 42 aylık genel sağkalım”, bu gruptaki hastalarda bugüne kadar literatürde bildirilmiş en uzun sağkalım verisi.

Lenalidomid (Revlimid) Geri Ödeme Süresi 24 Aya Uzatıldı
Lenalidomid tedavisindeki bir diğer önemli gelişme de Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu, nüks/dirençli multiple miyelomda kullanılan Lenalidomid +deksametazon kombinasyon tedavisi için 12 ay olan geri ödeme süresini  28 Temmuz 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 24 aya uzattı.

YAZIYI PAYLAŞ


YORUMUNUZ VAR MI?

avatar
Araç çubuğuna atla