MS, akıl ya da ruh hastalığı değildir ve erken teşhisi çok önemlidir

>