Nilotinib, KML’de etkinliğini pekiştirdi

25 Mart 2011   |    12 Nisan 2013   |   Kategori: Farmasötik / İlaçlar Print

Amerikan Hematoloji Birliği’nin yıllık toplantısında, yapılan değerlendirmede, Faz II çalışmanın sonuçları ile yeni nesil tirozin kinaz inhibitörü nilotinibin, Philadelphia kromozomu pozitif kronik miyeloid lösemide (KML) uzun süreli faydaları olduğu açıklandı. Bologna Üniversitesi’nden Dr. Gianantonio Rosti, ilacın 3 yıl boyunca her gün düzenli kullanılması ile çalışmaya katılan 73 KML hastasından yalnızca birinin blastik krize progresyon gösterdiğini belirtti.

Dr. Rosti, Amerikan Hematoloji Birliği’nin yıllık toplantısında, çalışma grubunun %97’sinde, majör moleküler yanıtın gözlendiğini, anormal BCR-ABL /ABL oranın %0.1’den daha düşük olduğunu bildirdi. Nilotinib ile imatinibe göre daha hızlı ve etkili yanıtlar alındığını gösteren bir Faz III çalışmaya dayanarak nilotinib hastalığın ilk seçenek tedavisi için onaylandı. İmatinib gibi nilotinibin de, Philadelphia kromozomunu üreten kimerik bir genetik değişimin ürünü olan anormal protein BCR-ABL’nin seçici inhibitörü olduğu belirtildi.

Nilotinibin etkililiğinin ne kadar sürdüğünün belirlenmesi için açık etiketli bir Faz II çalışmanın yapıldığını belirten Dr. Rosti, şu bilgileri verdi: “2007 / 2008 arasında İtalya’da bulunan 18 merkezde 73 hasta çalışmaya kaydedilmiştir. Bu hastalar günde iki kere 400 mg nilotinib ile tedavi edilmiş ve üç yıl boyunca takip edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre; tedavi başarısızlığı olmaksızın sağkalım oranı %97’dir. Meydana gelen iki ölümden biri hastalıktan ve diğeri hastalıkla ilişkisiz bir durumdan kaynaklanmıştır. Hastaların %92’si (n:67)  tedavide kalmıştır. Yaşayan hastalarda %97’lik progresyonsuz sağkalım oranı ile  hastalık progresyonu meydana gelmemiştir. Olaysız sağkalım oranı %91’dir.”


YORUMUNUZ VAR MI?

avatar
Araç çubuğuna atla