Hasta dernekleri artık daha donanımlı olacak

11 Ocak 2012   |    1 Mart 2013   |   Kategori: Sosyal Sorumluluk / İK Print

İSTANBUL – Hasta Dernekleri’nin profesyonel yetkinlik düzeylerini geliştirebilmelerine destek olmak amacıyla Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü ve Novartis Onkoloji işbirliğiyle hayata geçirilen Hasta Dernekleri Kapasite Geliştirme Programı eğitimlerinin sonuncusu 3-4 Aralık tarihinde Koç Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. 10 dernek ve vakıfın katıldığı “Hasta Dernekleri Kapasite Geliştirme” programı, “iş” yöntemlerini aktararak derneklerin,  hasta, hasta yakınları ve topluma doğru şekilde erişmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Kapsamlı bir konsepte sahip olan programa; Akromegali ile Yaşam Derneği, Europa Donna Türkiye, Genç Birikim Derneği, Memeder – Meme Sağlığı Derneği, Sağlıkta Umut Vakfı, Trabzon Umut ve Savaşım Derneği, HASVAK Yaşlılık Hizmetleri ve Kanser Eğitimleri Organizasyonu Derneği, İstanbul Kanser Hastaları ve Yakınları Derneği, Lösemi ve Kanser Hastaları Sağlık Eğitim Derneği ile Sivas Kanser Hastaları Derneği katıldı.

Konusunda uzman konuşmacıların katıldığı eğitim programında; yönetim modülleri yoluyla hasta grubu liderlerinin yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflendi. Katılımcılara,  stratejik yönetimden proje yönetimine, fon yaratmadan finansal kaynakların yönetimine, iletişimden, insan kaynaklarına kadar birçok alanda eğitim verildi. Seminerler sonunda Koç Üniversitesi ve Novartis Onkoloji tarafından programı tamamladıklarına dair katılımcılara sertifika verildi.

Brezilya’dan sonra Türkiye’de
ICBA – Uluslararası Kapasite Geliştirme İttifakı ile yürütülen eğitim programı Türkiye koşullarına uyarlanarak faaliyete geçirildi. Brezilya’da FIA İşletme Fakültesi ve GESC Enstitüsü işbirliği ile geliştirilen program, aralarında İspanya, Fransa, Bulgaristan ve Yunanistan’ın da bulunduğu birçok ülkede de hasta derneklerine yönelik olarak yürütülüyor. Türkiye’de Haziran ayında verilmeye başlayan eğitimlerin sonuncusu 3-4 Aralık 2011 tarihlerinde Koç Üniversitesi İstinye Kampüsü’nde tamamlandı.

Novartis Onkoloji olarak yerel hasta derneklerinin profesyonel yetkinlik düzeylerini geliştirebilmelerini desteklemek amacı ile dünya genelinde destekledikleri bu projeyi Türkiye’de de uygulamaya başladıkları için çok mutlu olduklarını belirten Novartis Onkoloji Türkiye Genel Müdürü Pınar Üstündağ: “İnanıyoruz ki, bu eğitim programları yardımı ile dernekler hastaların ihtiyaçlarına ve bu ihtiyaçlara en iyi nasıl yanıt verebileceklerine ilişkin bilgi düzeylerini artıracak, bu şekilde de topluma daha faydalı çalışmalara imza atabilecekler” dedi.

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü’nün MBA programlarındaki bilgi birikimini toplum için önem taşıyan projelerde sosyal sorumluluk bilinci ile paylaştığını vurgulayan Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Zeynep  Gürhan Canlı ise, sivil toplum kuruluşlarının etkinliğinin desteklenmesine yönelik olan bu projenin kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Hasta dernekleri her geçen gün daha fazla önem kazanıyor

Global olarak yürütülen projenin Türkiye’de hasta derneklerine uyarlanarak gerçekleştirildiğini belirten Novartis Onkoloji Türkiye Genel Müdürü Pınar Üstündağ, hasta derneklerinin her geçen gün önem kazandığını belirterek,  “Amacımız derneklerin hasta, hasta yakınları ve topluma doğru şekilde erişmelerini ve onlara destek vermelerini sağlamak” dedi. Üstündağ, programın amacı ve geliştirilme aşaması hakkında sorularımızı yanıtladı:

Program nasıl ortaya çıktı?
Bu program tüm dünyada olduğu gibi Sivil Toplum Kuruluşlarının Türkiye’de de önem kazanmaya başlamasıyla ortaya çıktı. Brezilya’da FIA İşletme Fakültesi ve Sivil Toplum Kuruluşları’nın yönetim kalitesini destekleme misyonuna sahip, kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan GESC Enstitüsü işbirliği ile geliştirilen “Sivil Toplum Kuruluşları Kapasite Geliştirme ” programını Türkiye’de Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü ile birlikte hayata geçirdik.

Hangi ülkelerde uygulanıyor?
Aralarında Fransa, İngiltere, Bulgaristan, Yunanistan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Hollanda’nın da bulunduğu birçok ülkede uygulanıyor. Aynı zamanda farklı ülkelerde de uygulamaya geçirilmesi için adaptasyon çalışmaları devam ediyor.

Programın hedefleri nelerdir?
Novartis Onkoloji olarak öncelikli hedefimiz yerel hasta derneklerinin profesyonel yetkinlik düzeylerini geliştirebilmelerini desteklemek. Bu program yardımı ile derneklerin hastaların ihtiyaçlarına ve bu ihtiyaçlara en iyi nasıl yanıt verebileceklerine ilişkin bilgi düzeylerini artırabilmelerine, bu şekilde de topluma daha faydalı çalışmalara imza atabilmelerine destek olmak amacı ile programı Türkiye’de de uygulamaya karar verdik.

Yurtdışında programa katılan derneklerin başarılı olduğu örnekler var mı?

Uygulanan ülkelerde derneklerin stratejik planlarını çok daha profesyonel hale getirdikleri ile ilgili geribildirimler aldık. Program sonrasında gönüllü sayısında %75 artış sağlayan dernekler var. Brezilya’daki uygulamada programın, derneklerin yetkinliklerine, üye hizmetleri, üye iletişimi, hasta desteği aktivitelerinde artış ve iyileşme, sağlık mensupları ile etkileşim ve iletişimlerinde artış sağlamaya faydası olduğu görüldü. Ayrıca dünya genelindeki uygulamalara baktığımızda birçok derneğin paydaş sayısında artış sağladığını da biliyoruz. Biz de Novartis Onkoloji olarak Koç Üniversitesi işbirliğiyle Türkiye’ye uyarlanan bu başarılı projeden katılımcı derneklerin aynı şekilde faydalandığını görmeyi arzu ediyoruz.

Eğitim programının içeriği bütün ülkelerde aynı mı?
Türkiye’deki uygulamada, programın orijinal akışına sadık kalınarak içerikleri ülke şartlarına ve katılımcı derneklerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde Koç Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sayın Levent Bağcı koordinatörlüğünde adapte edildi. Programın çıkış noktası olan Brezilya’da eğitimlere dahil olmayan ‘Sosyal Medya’ içerikli modül de günümüz şartlarında bir ihtiyaç olması ve belirtilmesi nedeniyle Türkiye’deki içeriğe dahil edildi. Diğer ülkelerde de benzer değişikliklerin derneklerin ihtiyaçlarına yönelik olarak gerçekleştirildiğini biliyoruz. Kısacası katılımcıların beklentileri ne yöndeyse programın içeriğine sadık kalınarak o doğrultuda değişiklikler yapılabiliyor.

Akademisyenlerden liderlik eğitimi…

Koç Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Program Koordinatörü Levent Bağcı, Koç Üniversitesi öğretim görevlileri ve konusunda uzman konuk konuşmacıların katılımı ile yürütülen programın yedi modülden oluştuğunu ve başarı ile gerçekleştiğini belirtti. Bağcı, eğitim programının içeriğiyle ilgili sorularımızı yanıtladı:

Eğitimlerin içeriğinden kısaca bahseder misiniz?
Bu proje ile katılımcılara  ‘iş’ yöntemleri ve deneyimleri konusunda kapsamlı bir eğitim programı aktarıldı. Brezilya’da başlayan ve birçok ülkede yürütülmekte olan programın, Türkiye koşullarına adapte edilmesiyle ülkemizdeki hasta derneklerine destek vermek amaçlandı. Bu eğitimler, ilk fazda Hasta Dernekleri Liderleri’ ne yedi ayrı modülde ve tüm hafta sonunu kapsayan üç ayrı bölümde verildi. Eğitim sonunda katılımcılarımızın yönetim, fon yaratma ve iletişim konularında profesyonel yetkinlikler kazanmaları hedeflendi. Eğitimler,  Koç Üniversitesi öğretim görevlileri ve konularının uzmanı olan kişiler tarafından gönüllülük esası içerisinde proje koordinatörlüğümde yürütüldü.

Eğitimlerimizin birinci bölümünde bu tür sivil toplum kuruluşlarının daha stratejik bir şekilde yönetimi, amaçlarının, hedeflerinin, misyonlarının net bir şekilde belirlenmesi, stratejik bir planın nasıl yapılacağı, yöntemleri, uygulamanın nasıl gerçekleştirileceği gibi konular işlendi. İkinci bölümde proje yönetimi, uygulaması ve izlenmesi gibi kavramlar üzerinde duruldu, katılımcılara proje raporlamasının nasıl yapılacağı ve proje bütçesi, pazarlama, pazarlama iletişimi, fon yaratma, izleme ve değerleme kavramları aktarıldı. Üçüncü bölüm eğitiminde ise Finansal Yönetim, Kalite Yönetimi ve İnsan Kaynakları konuları işlendi. Ayrıca, şeffaflık, hesap verebilirlik, sürdürebilirlik, etkin yönetim gibi konulara yer verildi.

Hasta dernekleri uzmanlaşmalı…

Türkiye’de Hasta Derneklerinin yaşadığı sorunlar hakkında bilgi veren Sağlıkta Umut Vakfı Uzman Danışmanı Atıl Albayrak ve Genç Birikim Derneği Başkanı Salih Yüce konuyla ilgili sorularımızı yanıtladılar.

Hasta Dernekleri Kapasite Geliştirme Programı’nın derneklerin gelişiminde nasıl bir rol oynayacağını düşünüyorsunuz?
Sağlıkta Umut Vakfı Uzman Danışmanı Atıl Albayrak: Katıldığımız eğitimde gönüllük esasına dayansa da derneklerin bir işletme gibi yönetilmesi gerektiği üzerinde duruldu. Ne istediğini bilmeyen, ne bulduğunu anlayamaz. Öncelikle problemimizin ne olduğunu saptamamız ve ona göre hareket etmemiz gerektiğini öğrendik. Program, proje geliştirme, kaynak bulma, fon yaratma gibi konularda vizyonumuzun gelişmesini sağladı.

Türkiye’de hasta derneklerinin böyle bir eğitime ihtiyacı olduğunu düşünüyor musunuz?
Genç Birikim Derneği Başkanı Salih Yüce: Türkiye’de şimdiye kadar dernekler, “yardım al – yardım ver” şeklinde yönetiliyordu. Bu eğitim sayesinde fon yaratmanın, kaynak bulmanın ve proje geliştirmenin ipuçlarını öğrenmiş olduk.

Kapasite Geliştirme Programı’nın derneklerin yönetimine nasıl bir etkisi olacak?
Şimdiye kadar yaptığımız işleri alaylı olarak gerçekleştiriyorduk. Belki de el yordamıyla demek yanlış olmaz. Böyle bir eğitimle profesyonel olarak neler yapabileceğimizi görmüş olduk ve bir kılavuza kavuştuk. Artık daha pratik ve organize bir şekilde çalışmaya başlayacağız.

 

 

YAZIYI PAYLAŞ


YORUMUNUZ VAR MI?

avatar
Araç çubuğuna atla