Obezite ve Metabolizma Cerrahisinde Gastrik Bypassın tahtı sallanıyor mu?

>