Wellcare
Wellcare

Ana Sayfa - 237. sayfa


Peptik ülser tanı ve tedavisi

Muskularis mukoza tabakasına kadar olan doku kayıplarına ülser denir. Asit ve pepsinin etkisi ile oluştuğuna inanıldığından peptik ülser terimi kullanılmıştır. Erezyon; daha yüzeyel doku kayıplarını ifade eder. Parietal hücre; asit salgılar.


Prof. Dr. Ercan Ok: Ev hemodiyalizi ile yaşam süresi uzuyor

Türkiye’de 200 kişiye uygulanan ve SGK tarafından ücretsiz sunulan ‘Evde Hemodiyaliz’ sayesinde hastaların yaşam kalitesinin arttığını söyleyen Prof. Dr. Ercan Ok, “Evde hemodiyaliz ile sağlanan yaşam süresi, kadavradan yapılan böbrek nakline eşit” dedi.


Sugetiren: Evde bakım hizmeti hastane maliyetlerini %60 azaltır

Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Anıl Sugetiren, evde bakım hizmetlerinin Türkiye’de yeterince gelişmediğine dikkat çekerek, “Hastane maliyetlerinde %40-60 avantaj sağlıyor. Azalan enfeksiyon riskini eklediğinizde son derece önemli” dedi.


koma-hasta-yogun

Bilinç ve koma; tanımlar ve tanı kriterleri

Bilinçlilik; kişinin çevresinden ve kendisinden haberdar olmasıdır, uyanıklık hali asendan retiküler aktive edici sistem tarafından sağlanır. Çevreden haberdar olma hali tüm serebral korteksin fonksiyonu ile ilgilidir. Uyku; bilinç değişikliğinin normal olan tek şeklidir.


Akut böbrek yetmezliği tanı ve tedavisi

Böbrek fonksiyonlarının kısa sürede bozulması sonucu; üre, keratinin gibi nitrojen yıkım ürünlerin kanda birikmesi ile oluşan klinik tablodur. Sıklık; yıllık insidans 100.000’de 15-20. 70 yaşın üzerinde sıklık 3-4 kat fazladır, hastanede yatan hastaların %2-5’sini kapsar.


Hareket bozuklukları türleri, tanı ve tedavisi

Hareket Bozuklukları, 1-Hipokinetik: parkinson sendromu. 2-Hiperkinetik: distoni, kore, ballismus, tremor, tik, myoklonus, ataksiler, uyku ile ilişkili hareket bozuklukları olarak sınıflandırılmaktadır


‘Tam Gün’de son durum: Hekimler mesai dışında serbest çalışabilecek

TTB, ‘Tam Gün’de Son Durum ve Döner Sermaye Ödemeleri hakkında bir açıklama yayımlandı. Açıklamada ‘tam gün’ yasasının Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi ile birlikte kamuda çalışan hekimlerin mesai dışında serbest çalışabilecek.


Gastroözefagial reflü hastalığı tanı ve tedavisi

Gastroözofageal reflü; mide içeriğinin retrograd olarak distal özofagusa doğru hareketidir. Günde yaklaşık 10-15 kez gözlenebilen gastroözofageal reflü hastalığı; bu olayın multifaktöryel nedenlerle patolojik hale gelerek pek çok bulguya yol açmasıdır.


Alzheimer tanısında denen test %93’lük doğruluğa ulaştı

Alzheimer hastalığını teşhis edecek bir kan testi üzerinde çalışan Alman araştırmacılar, sonuca yakın olduklarını açıkladı. Genome Biology’de yayımlanan araştırmada 202 hastada denenen testte yüzde 93’lük doğruluk payına ulaşıldı.


 
 
 
 
 
 
 
Araç çubuğuna atla