Hastane Rehberi

Ana Sayfa - 280. sayfa


Nöroendokrin tümörlerde ilk biyolojik tedavi

Nöroendokri tümörlerin gastrointestinal sistem kanserleri arasında ikinci sırada yer aldığını söyleyen Prof. Dr. Şuayip Yalçın, “Bu kadar yaygın olup üzerine bu kadar az çalışma yapılmış başka bir tümör yoktur ama erken ve doğru tedavi edildiğinde başarı oranları yüksektir” dedi.

noroendokrin

Tip 2 diyabet için 14 yeni biyobelirteç saptandı

Max Delbrueck Center for Molecular Medicine araştırmacıları, tip 2 diyabet için 14 yeni biyobelirteç saptadı. Bu keşif, bu metabolik hastalığın erken teşhisi,  tedavisi ve önlenmesine yönelik yeni yöntemlerin geliştirilmesine zemin hazırlayabilir.


Hepatit C’de standart tedavi tamamen değişiyor!

Kullanıma yeni giren ilaçlarla Hepatit C tedavisinde başarının önemli oranda arttığını söyleyen Prof. Dr. Cem Kalaycı, “Hepatit C’de standart tedavi konsepti tamamen değişiyor. Türkiye’de de geri ödemeye girmesi beklenen Telaprevir ile bazı gruplarda başarı %80’lere çıkıyor” dedi.


Solaryumun kansere neden olduğu kesin olarak kanıtlandı

British Medical Journal’da yayımlanan bir araştırma, solaryumun cilt kanseri için çok önemli bir risk faktörü olduğunu kanıtladı. Araştırmaya göre, solaryum sadece Amerika’da 170 bininden fazla cilt kanseri vakasından sorumlu ve risk gençlerde daha yüksek.


astra-brilinta

Kalp krizi sonrasında hangi tedavi daha etkili?

Akut koroner sendrom tedavisinde kullanıma giren antitrombotik ajanlar inme ve mortalite riskini ciddi şekilde azaltıyorlar. Tedavi kılavuzlarına ilk tedavi seçeneği olarak giren Ticagrelor’ün kanama riskinin daha düşük olduğu ve mortalite oranlarında azalma sağladığı belirtildi.


Alerjiye karşı yeni bir tedavi stratejisi: Gut bakterisi!

Nature Medicine’da yayımlanan bir çalışmaya göre, gut bakterisi alerjik inflamasyonu kontrol etmede önemli bir rol oynayabilir. Çalışmada, yerleşmiş gut bakterisi ile immün hücre yanıtını hedef alan bir tedavinin, alerjik hastalıklara karşı faydalı olabileceği gösterildi.


smallpox-viruses

Çiçek virüsü meme kanseri tedavisinde kullanılabilir mi?

Yeni yapılan bir çalışmaya göre, hem onkolitik hem de antianjiyojenik ajan olarak etki gösteren bir çiçek hastalığı virüsü saptandı. Amerikan Klinik Cerrahlar Derneği Kongresi’nde sunulan bulgular sayesinde, meme kanserine karşı etkili bir tedavi geliştirilebileceği öne sürülüyor.


Hareketsizlik en önemli ölüm nedenlerinden birisi

Hareketsizliğin dünyada en önemli ölüm nedenlerinden birisi haline gelmesi pek çok uluslararası kuruluşu yeni arayışlara itti. Çözüm üretmek için kurulan ‘Exercise is Medicine’ global hareketi Türkiye’de de Aktif Yaşam Derneği girişimiyle ‘Egzersiz İlaçtır’ ismiyle başlıyor.


Ankilozan Spondilit tanısındaki gecikme 8 yılı buluyor

Türkiye’de Ankilozan Spondilit (AS) tanısında ortalama 8 yıl gecikme yaşandığını ve bunun tedavi sürecini olumsuz etkilediğini söyleyen Prof. Dr. Vedat Hamuryudan, “Bu gecikme hastalara erken dönemde tanı konmasını ve tedavi başarısını etkiliyor” dedi.


D vitamini eksikliği yaşlılarda ölüm riskini arttırıyor

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism’de yayımlanan yeni bir çalışmaya göre, ileri yaştaki kişilerde düşük D vitamin düzeyi mortalite ile doğrudan ilişkili. Çalışmada, yaşlılarda D vitamini eksikliğinin tedavi edilmesinin mortaliteyi olumlu etkilediği gösterildi.


Çinko eksikliği pekçok hastalıkla doğrudan ilişkili!

Journal of Nutritional Biochemistry’de yayımlanan yeni bir çalışmada çinko eksikliğinin başta kanser, kalp hastalığı, otoimmün hastalık ve diyabet gibi birçok sağlık sorunu ile doğrudan ilişkili olduğu ve artan yaş ile çinko eksikliğinin ciddi sorunlara neden olduğu saptandı.


 
 
 
Araç çubuğuna atla