Hastane Rehberi

Ana Sayfa - 289. sayfa


Çinko eksikliği pekçok hastalıkla doğrudan ilişkili!

Journal of Nutritional Biochemistry’de yayımlanan yeni bir çalışmada çinko eksikliğinin başta kanser, kalp hastalığı, otoimmün hastalık ve diyabet gibi birçok sağlık sorunu ile doğrudan ilişkili olduğu ve artan yaş ile çinko eksikliğinin ciddi sorunlara neden olduğu saptandı.


Polikistik over sendromu nedir? Nedenleri, belirtileri ve tedavisi

Polikistik over sendromu; santral sinir sistemi, hipofiz bezi, yumurtalıklar, böbreküstü bezi ve diğer dokular arasındaki etkileşimlerin bozulmasına bağlı olarak gelişen bir hastalıktır. Üreme çağındaki kadınlarda çok sık görülür, tedavi edilmez ise başka hastalıklara da neden olabilir.


Statin tedavisini bırakan romatoid artrit hastalarında ölüm riski %60 artıyor

Yeni yayımlanan bir çalışmaya göre, statin tedavisini bırakan romatoid artrit (RA) hastalarında, kardiyovasküler hastalıklar (KVH) nedeniyle ölüm riski %60 artıyor. Çalışmada, aynı RA hastalarında tüm nedenlerden ölüm riskinde ise %79’luk bir artış saptandı.


HPV virüsü nasıl bulaşır? Rahim ağzı kanserinin tanı ve tedavisi

HPV virüsü kadınlarda rahim ağzı kanserine neden olan ve cinsel yolla bulaşabilen yaygın bir enfeksiyondur. Aşı ile korunmak mümkündür. Rahim ağzı kanserine neden olan HPV nedir, belirtileri, bulaşma yolları, tedavisi, HPV aşısı hakkında merak edilen soruların yanıtı…


hijyen-alerji-polen

İmmüniteyi kirletmek: Hijyen hipotezi için kanıt bulundu!

Daha önceki insan çalışmaları, mikroplarla erken yaşta tanışmanın, ateş ve astım gibi alerjik hastalıklara karşı erişkinlikteki duyarlılığı belirlediğini gösteriyordu. Yeni bir çalışmada, ilk kez hijyen hipotezi için kanıt bulundu: Mikroplarla erken tanışmak immüniteyi güçlendiriyor.


Çocuklarda öksürük nedenleri iyi sorgulanmalı!

Çocuklarda kronik öksürük nedeninin ayrıntılı şekilde araştırılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Uğur Özçelik, “Tanıda hasta öyküsü çok önemlidir. Öksürüğün başlama zamanı, sıklığı, ıslak veya kuruluğu, aspirasyon öyküsü, eşlik eden hastalıklar iyi sorgulanmalıdır” dedi.


Türkiye’de 60 bin kişiye 1 romatolog düşüyor!

Türkiye’de kas-iskelet hastalıklarının yaygınlığına ve romatoloji uzmanı eksikliğine dikkat çeken Prof. Dr. Nurullah Akkoç ve Prof. Dr. Şebnem Ataman, ülkemizde 100.000 kişiye 1,8 uzman romatolog düştüğünü, AB ortalamasının ise bunun 10 katı olduğunu belirttiler.


Türkiye’nin yaklaşık %35’i potansiyel kalp hastası

Philips’in yaptığı araştırma Türkiye’nin kalp sağlığı profili hakkında çarpıcı veriler sundu. Çalışmaya göre; nüfusun %5’i kalp krizi deneyimine sahip, %26’sının kalp krizi belirtileri hakkında fikri yok. Kadınların %47’si kalp sağlığı kontrolü yaptırırken, erkeklerde oran %38.


GIK infüzyonu kardiyak arrest ve ölüm riskini %50 azaltıyor

ACS’nin 61. Bilimsel Toplantısında sunulan araştırmaya göre, glukoz, insülin ve potasyum (GIK) karşımı ölüm riski %50 azaltıyor. Çalışmada, akut koroner sendrom tanısından sonra GIK infüzyonu yapılan hastaların kardiyak arrest veya ölüm riskinin %50 azaldığı gösterildi.


Elektronik cilt yaması ile hasta verileri kablosuz takip edilebilecek

Yeni geliştirilen elektronik cilt yamaları ile hastaların sağlık durumlarının anlık olarak izlenmesinin mümkün hale geldiği açıkladı. Kablosuz çalışan bu yeni nesil cihazlar ile elektrosefalogram, elektrokardiyogram ve elektromiyogram gibi mevcut sistemlerin tüm işlevleri yapılabiliyor.


G

Aspirinin kanser önleme kılavuzlarında yer alma zamanı

Amerikan Kanser Derneği’nin yeni raporuna göre, aspirinin kansere bağlı ölüm riskini azaltmadaki rolü, ilacın koruyucu tıpta ve klinik kılavuzlarda yer alma zamanının geldiğini gösteriyor. N.R. Clinical Oncology’de yayımlanan raporda, aspirinin yarar ve risk dengesini analiz edildi.


 
 
 
 
Araç çubuğuna atla