Ana Sayfa - 309. sayfa


Elektronik cilt yaması ile hasta verileri kablosuz takip edilebilecek

Yeni geliştirilen elektronik cilt yamaları ile hastaların sağlık durumlarının anlık olarak izlenmesinin mümkün hale geldiği açıkladı. Kablosuz çalışan bu yeni nesil cihazlar ile elektrosefalogram, elektrokardiyogram ve elektromiyogram gibi mevcut sistemlerin tüm işlevleri yapılabiliyor.


G

Aspirinin kanser önleme kılavuzlarında yer alma zamanı

Amerikan Kanser Derneği’nin yeni raporuna göre, aspirinin kansere bağlı ölüm riskini azaltmadaki rolü, ilacın koruyucu tıpta ve klinik kılavuzlarda yer alma zamanının geldiğini gösteriyor. N.R. Clinical Oncology’de yayımlanan raporda, aspirinin yarar ve risk dengesini analiz edildi.


kalp-kan-testi

Yeni geliştirilen test ile kalp krizi olasılığı öngörülebiliyor

Yeni yayımlanan bir çalışmaya göre, ümit verici yeni bir kan testi, kalp krizi riski taşıyan hastaların belirlenmesinde hekimlere önemli faydalar sağlayabilir. Çalışmada kalp krizi geçiren hastaların endotel hücrelerinin anormal düzeyde büyüdüğü, şekillerinin farklılaştığı belirtildi.


Müzik terapisi organ naklinde reddi önlemede başarılı bulundu!

Journal of Cardiothoracic Surgery’de yayımlanan bir çalışmada, müziğin insan sağlığını etkilediği gösterildi. Çalışmada, müziğin immün sistemi etkileyerek farelerde kalp nakli reddini azalttığı saptanırken, stresi ve ağrıyı azalttığı; klinik tedavi iyileştirdiği gösterildi.


Bakteriyofajlar yüz yıl sonra tozlu raflardan indiriliyor!

Bakterileri hedef alrak yok eden virüsler, tedavisi zor bakteriyel enfeksiyonlarda etkili bir strateji olabilir. Bakteriyofajlar, 1915’te araştırıldılar, antibiyotiklerin keşfinden sonra yüz yıl boyunca tozlu raflara kaldılar. Şimdi antibiyotik direncine karşı yeniden gündemdeler.


Kanser tanısı, KardiyoVasküler ölüm ve intihar riskini 5 kat artırıyor

New England Journal of Medicine’da yayımlanan bir çalışmaya göre, kanser tanısı almak, ölüm ile sonuçlanabilecek kardiyovasküler olayları ve intiharı tetikliyor. Çalışmada kanser tanısından sonraki ilk haftada, KV ölüm oranı, kontrol grubuna kıyasla, 5 kat daha yüksek bulundu.


meme-kanseri-gen

Meme kanserlerinin genetik profilleri benzeşmiyor

Yeni yayımlanan bir çalışmada, meme kanserinin tedavi yöntemini değiştirecek bir keşif yapıldı. Buna göre, üçlü negatif meme kanseri tümörü ile yapılan en geniş ölçekli genetik analiz sonucunda bu kanserlerin genetik yapısının benzemez olduğunu gösterildi.


Felç tedavisinde devrim yaratan yeni yöntem

Lancet’te yeni yayınlanan bir araştırmaya göre, ‘Solitaire flow restoration device’ uygulamasıyla felçli bölgeye damar içinden ulaşılarak stent benzeri bir aletle kan pıtısı alınarak tıkalı damar açılıyor. Yeni yöntemle tıkalı damarların açılmasında elde edilen başarı %70 ila %90 arasında.


Obezitenin sağlık sistemine zararı sigaradan fazla!

Yeni yayımlanan bir çalışmaya göre, obezite sağlık sistemine sigaradan daha fazla yük bindiriyor. 30 bin kişiyi kapsayan araştırmaya göre sigara içenlerin ortalama sağlık harcaması 1275 ABD dolarıydı. Obez olan hastaların sağlık harcaması ise 1850 ABD dolar olarak saptandı.


Hipnoz iritabl bağırsak sendromunun tedavisinde etkili

Yeni yapılan iki çalışmaya, hipnoz, iritabl bağırsak sendromunun tedavisinde oldukça etkili bir yöntem. 346 hasta üzerinde yürütülen çalışmada, hipnoterapinin hastaların %40’ında semptomları hafiflettiği ve uzun süreli iyileşme sağladığı gösterildi.


Genetik test kolon kanseri teşhisinde avantaj sağlıyor

Kanla yapılan genetik test sayesinde kolon kanserinde erken teşhis mümkün hale geldi. Dünya’da bir yıldır uygulanan yeni testte 10 cc kanla yapılan genetik incelemede; kanserli hücreye ait DNA’da kanserin varlığını gösteren yapı değişiklikleri saptanabiliyor.


Araç çubuğuna atla