Hastane Rehberi

Ana Sayfa - 309. sayfa


Kronik böbrek hastalığına karşı ciddi önlemler alınmalı!

Kronik böbrek hastalığı ile mücadelede öncelikli hedefin erken tanı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kenan Ateş, “Sorunun bileşenlerine odaklanmalı; bunların başında hastalığa karşı önleyici tedbirler alması ve erken tanı araçlarını etkili şekilde kullanılması geliyor” dedi.


Artan riskler nedeniyle kronik böbrek hastalığında patlama yaşanabilir

Artan risk faktörleri nedeniyle kronik böbrek hastalığı prevelansında ciddi bir artış yaşanabileceğini söyleyen Prof. Dr. Gültekin Süleymanlar, “Erken tanı ile çözüm üretilebilecek bir sorun yetersiz farkındalık nedeniyle büyüyor; koruyucu önlemlere ağırlık verilmeli” dedi.


Glokomun erken teşhisinde yeni tanısal araçlar

Açık açılı glokomun erken teşhisi, görme kaybına neden olabilen hastalığın tedavi edilmesinde büyük önem taşıyor. Yeni yayımlanan bir çalışmada, hastaları erken safhada teşhisi için açık açılı glokomun risk faktörlerini analiz edilerek yeniden sınıflandırdı.


Depresyon, kalp hastalığına bağlı ölüm riskini 14 kat artırıyor!

Depresyonun kalp sağlığı açısından hipertansiyon, obezite ve diyabetten daha önemli bir risk olduğu saptandı. Archives of General Psychiatry’de yayımlanan çalışmaya göre, kadınlar, 40 yaşın altı bireylerde, depresyon iskemik kalp hastalığına bağlı ölüm riskinin 14 kat arttırıyor.


Ozon tedavisi nedir? Hangi hastalıklara iyi gelir? Faydaları ve zararları

Ozon tedavisi, pek çok hastalık ve sağlık problemi için kullanılabilir. Detoks etkisi vardır, sigarayı bıraktırabilir ve zayıflamaya yardımcı olur.


Kalp cerrahiside en sık görülen enfeksiyon: Pnömoni

AHA Bilimsel Oturumu’nda sunulan yeni bir çalışmaya göre pnömoni, kalp cerrahisi sonrasında en sık rastlanan enfeksiyon. Çalışmada, bilinenin aksine cerrahiden sonraki kritik dönemin ilk hafta olmadığı, enfeksiyonların cerrahiden sonraki 2. haftada görüldüğü belirtildi.


Kan testiyle depresyonda tedaviye yanıt öngörülebilir mi?

Depresyon hastalarda hangi antidepresanın işe yarayacağını öngören ilk testin geliştirildiği açıklandı. Kanda vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) adılı proteine bakılarak yapılan testte VEGF düzeyleri yüksek olan hastaların %85’inin essitalopram tedavisine iyi yanıt verdiği bildirildi.


2011’de kardiyolojide yaşanan en önemli gelişmeler…

2011 yılında kardiyolojide yaşanan en önemli gelişmeleri uzmanlarına sorduk. Prof. Dr. Anthony Gershlick, Prof. Dr. Alexander Turpie, Prof. Dr. Gregory Lip ve Yayın Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Mehdi Zoghi, 2011’de kardiyolojide yaşanan en önemli gelişmeleri değerlendirdi.


penisilin-ilac-tedavi

Çocuklarda penisilin dozunun revize edilmesi öneriliyor!

British Medical Journal’da yayımlanan bir çalışmada, 50 yıldır geçerli olan çocuklarda penisilin dozu kılavuzlarının gözden geçirilmesi gerektiği açıklandı. Makalede çocukların etkili dozlar ile tedavi edilmediği; tedavinin başarısız olduğu ve antibiyotik direncinin geliştiği vurgulandı.


kalp-krizi-sekil

Kalp hızı sadece bir gösterge değil, önemli bir risk faktörü

İstirahat kalp hızının kardiyovasküler mortalite için önemli bir risk göstergesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yüksel Çavuşoğlu, “Artmış kalp hızının azaltılması ile klinik sonuçların düzeldiği gösterildiğinden, bu sadece bir gösterge değil aynı zamanda bir risk faktörüdür” dedi.


Kalp cerrahisinden önce başlanan aspirin tedavisi ölümleri azaltıyor

Annals of Surgery dergisinde yayımlanan güncel bir çalışmaya göre, kalp cerrahisinden önce başlanan aspirin tedavisi, renal yetmezlik, yoğun bakım ünitesinde kalış süresinin uzaması ve erken ölüm gibi cerrahi sonrası komplikasyon risklerini önemli oranda azaltıyor.


Araç çubuğuna atla