Pratik hayatta yeni oral antikoagülanları hangi hastalarda tercih ediyorsunuz?

>