Prof. Dr. Kamil Gülpınar: Obezite ergenlerde beyin hasarına yol açıyor

>