Mağdur için hayati değere sahip olan Psikolojik ilk yardım göz ardı ediliyor

>