Sağlık çalışanları, Bolu’da greve başladı

21 Ekim 2015   |    26 Ekim 2015   |   Kategori: Medyada Sağlık Haberleri, Sağlık Gündemi Print


bolu-eylem-grevBolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir süredir devam eden sorunlar nedeni ile eylem kararı alan sendikalar 2 günlük greve gitti. Greve, TTB, TPD, SES, Türk Sağlık Sen, testek verirken sağlık çalışanları hastane önünde taleplerini açıkladı. Sağlık çalışanları, adına açıklama yapan Bolu Düzce Tabipler Odası Başkanı Fatih Demircioğlu sağlıkta dönüşüm sisteminin çalışanları mağdur ettiğini belirterek “performans sistemi nedeniyle daha kısa sürede daha fazla hasta muayene etme baskısı sağlık hizmetlerinin niteliğini azaltmaktadır” dedi.

Branş hastanelerinin bu sistemden daha çok etkilendiğini ve burada çalışanların adeta cezalandırıldığını söyleyen Demircioğlu; Eğitim Araştırma hastanesi olmasına rağmen çoğunlukla eğitim görevlilerinin hasta bakmakla hükümlü kaldıklarını belirterek 2 günlük grevlerinin gerekçelerini ve çözüm üretilmesini istedikleri sorunlarını sıraladı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TALEPLERİ;
* Sağlıkta dönüşüm ve performans sisteminin sonucu olarak ortaya çıkan ve hastanemizde artık sürdürülemez duruma gelen, gelir adaletsizliği ve hak mağduriyetinin giderilmesi,

* Bolu ilindeki diğer hastanelerle karşılaştırıldığında, Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüştürülen kurumumuzda, çalışmakta olan tüm hekimlerin yaşadığı ek ödeme, ve özlük kayıplarının kanuni düzenlemeyle giderilmesini,

* Öncelikli görevi sağlık hizmeti üretmek olan uzman hekimler ile öncelikli görevi eğitim vermek olan öğretim üyeleri aynı kurumda çalışmak zorunda bırakılmakta, bu da kurumda çalışan tüm hekimler açısından hak kayıplarına yol açmaktadır. Bu kayıpların giderilmesini,

* Asistan hekimlerin eğitim süreçleri, hem hocaların hem de asistan hekimlerin iki farklı birimde öncelikli olarak hasta bakmaya zorlanmaları nedeniyle sekteye uğramıştır. Bu gelecekte nitelikli psikiyatri hizmetinin verilmesinin önünde büyük bir engel olacaktır, bu nitelik kaybının önüne geçilmesini,

* Branş hastaneleri özelinde Ruh Sağlığı Hastaneleri, ülkemizde bir ruh sağlığı yasasının olmaması, özellikle hizmet üreten ruh sağlığı hastanelerinin performans sistemine kurban edilmesi nedeniyle tüm çalışanları ve hastalarıyla topyekün cezalandırılmaktadır.
İvedikle bu sorunlarımıza çözüm üretilmesini talep ediyoruz. (Bolu/EVRENSEL)

YAZIYI PAYLAŞ


YORUMUNUZ VAR MI?

avatar
Araç çubuğuna atla