Sağlık kuruluşlarının Verbis Sistemine kayıt süreleri uzatıldı

>