Sağlıkta reformun odağı, hizmet kalitesi, koruyucu hekimlik ve yerli üretim olacak

>