Şizofreni tedavisinde işlevsellik ön plana çıkmalı

>