Talasemi riskini azaltmak için çiftler, evlilik öncesinde mutlaka test yapılmalı

>