Türk TORAKS Derneği: Sağlık çalışanları 10 kat daha fazla Covid-19’a yakalanıyor

17 Aralık 2020   |    18 Aralık 2020    |   Kategori: Sağlık Gündemi Print

Covid-19 pandemisi nedeniyle sağlık çalışanları en önde ve büyük bir özveriyle aylardır mücadele ediyor. Bu süreçte sağlık çalışanlarının toplumun diğer kesimlerine göre 10 kat daha fazla virüse yakalandığına dikkat çeken Türk TORAKS Derneği Covid-19’un meslek hastalığı statüsünde kabul edilmesine yönelik çağrıda bulundu. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Diğer ülkelere bakıldığında İtalya, Almanya, Belçika, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Afrika ve Malezya tarafından COVID-19 ön planda sağlık çalışanları olmak üzere riskli gruplar için meslek hastalığı olarak kabul edilmiş iken ülkemizde COVID-19 halen resmi olarak meslek hastalığı olarak kabul edilmemiştir. Dünya Çalışma Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü’nün COVID-19 hastalığının meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerektiğine ilişkin değerlendirmeleri vardır. Bazı ülkelerde ise sağlık çalışanlarının yanı sıra kargo çalışanları, süpermarket çalışanları, güvenlik görevlileri gibi bazı iş kollarında da mesleki maruziyet tanımlaması sonucu COVID-19 meslek hastalığı olarak kabul edilmiştir.

130’a Yakın Ülkede Meslek Hastalığı Olarak Kabul Edildi

Dünya genelinde 130’a yakın ülkede Covid-19’un meslek hastalığı olarak kabul edildiğine dikkat çekilen açıklamada şu sözlerle devam edildi: “Meslek hastalığı, 6331 sayılı ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nda ‘Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık’ olarak; 5510 sayılı yasada ise ‘Çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı hastalık’ olarak tarif edilmektedir.

Türk Toraks Derneği: Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarından kaygı duyuyoruz

İçinde bulunduğumuz salgın koşullarında bu tanımlar tam da gerektiği gibi yorumlanarak; sağlık kuruluşlarında sağlık hizmeti verirken COVID-19 tanısı alan sağlık çalışanlarında ‘Meslek Hastalığı’ bildirim süreci de başlatılmakta idi. Formlar doldurulup Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) ilgili birimlerine gönderilmesi devam ederken 07.05.2020 tarihinde SGK tarafından “COVID-19 salgınına maruz kaldığı tespit edilen sigortalılar için ‘İş kazası veya meslek hastalığı olarak değil normal hastalık olarak işlem yapılacağı’ hususunu bildiren bir genelge yayınlanmıştır. Bu genelgede herhangi bir sektör belirtilmeksizin tüm sigortalılar kapsam içine alınmakta ve genel bir değerlendirme yapılmakta idi.

Bununla birlikte salgının başlangıcından beri salgınla mücadelenin en ön saflarında mücadeleye devam eden ve mesleği/görevi gereği COVID-19 hastaları ile teması/muayenesi/müdahalesi gerekli ve kaçınılmaz olan sağlık çalışanlarında diğer meslek kollarından daha farklı bir durum söz konusudur. İnşaatta çalışırken iskeleden düşen inşaat işçisinin durumu “iş kazası” olarak kabul ediliyor veya seramik fabrikasında çalışırken “silikozis” gelişen çalışanın durumu “meslek hastalığı” olarak kabul edilip bildirilebiliyor ise işi ve mesleği gereği COVID-19 hastalarına bakan/muayene eden/müdahale eden/temas eden sağlık çalışanlarının buna bağlı olarak COVID-19 hastalığı tanısı almaları da benzer şekilde sağlık çalışanı için meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir.”

Dünya Sağlık Örgütü de Dikkat Çekti

DSÖ tarafından sağlık çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için salgının başında yayınlanan rehbere dikkat çeken Türk TORAKS Derneği, “Rehberde ‘Sağlık kuruluşlarının işveren ve yöneticileri tarafından sağlık kuruluşundaki bir maruziyet sonrası COVID-19 enfeksiyonu geçiren bir sağlık çalışanının zararının tazmini, rehabilitasyonu ve tedavisinin sağlanması sağlık çalışanının haklarındandır. Böyle bir durum mesleki maruz kalma sayılır ve sonucundaki hastalık da meslek hastalığı olarak değerlendirilir’ ifadelerine yer verilmiştir. Bu bağlamda COVID-19 bir meslek hastalığıdır.”

Vefat Eden, Malul Olarak Mağdur Olanların Zararları Tazmin Edilmelidir

Pandemi dolayısıyla sağlık hizmetinin de yürütülmesi için sağlık çalışanlarının izinlerin de kaldırıldığına dikkat çekilen açıklamada, “Hali hazırda COVID-19 geçiren tüm sağlık çalışanlarının kayıtları Sağlık Bakanlığı’nın Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) sisteminde mevcuttur. İşi ve mesleği gereği hastalara bakan/muayene eden/müdahale eden ve bu süreçte salgını önleyebilmek uğruna mücadele verirken COVID-19 nedeniyle vefat eden sağlık çalışanlarının aileleri için; malul ve mağdur olan sağlık çalışanları ve onların aileleri için COVID-19 hastalığının sağlık çalışanlarında meslek hastalığı olarak tanınması ve yasal prosedürün netleştirilerek hızlandırılması gerekli ve aynı zamanda onlara hepimizin vefa borcudur.

Bu konularda Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının vazife malulü veya meslek hastalığı statüsünde değerlendirileceği ve bu konuda kendilerinin Sağlık Bakanımız ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımızı görevlendirdiği’ ifadelerini duymak olumlu ve yapıcı bir adım olarak bizleri mutlu etti. Kendilerine bu adım için teşekkür ediyoruz ve daha önceki satırlarda ‘meslek hastalığı’ ve ‘vazife malullüğü’ konularındaki ifadelerimizin de muhakkak dikkate alınmasını diliyoruz. Bu olumlu adımların, çabaların en kısa zamanda meyve vermesini umuyoruz.

Sonuç olarak tekrar belirtmek istiyoruz ki, sağlık çalışanları ve riskli meslek grupları için diğer birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de COVID-19 hastalığı ivedilikle meslek hastalığı olarak tanımlanmalı; SGK ve Sağlık Bakanlığı tarafından ivedilikle bu konuda uygulanması gereken prosedür netleştirilmeli ve hızlandırılmalıdır.”

YAZIYI PAYLAŞ

YORUMUNUZ VAR MI?

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör
Araç çubuğuna atla